Randers skal på efteruddannelse

Antallet af ufaglærte er højere i Randers end i de fleste andre byer. Og i takt med at en lang række produktionstunge

virksomheder vælger at flytte produktionsdelen til Østeuropa, står flere og flere af dem uden mulighed for at komme

i arbejde. Seneste udflagning til Østeuropa står den traditionsrige virksomhed Randers Reb for. Randers Reb efterlader

85 uden job.


Erhvervs- og udviklingsdirektør i Randers Kommune, Jørgen Dinesen, kan berette om en traditionel arbejderby

præget af produktionstung industri, der ihærdigt forsøger at omstille sig til den moderne vidensøkonomi.


-

Randers er et typisk lavtlønsområde, som igennem længere tid har mærket tendensen til at flytte produktionsvirksomheder

til Østeuropa. Byen har en større arbejdsløshed end landsgennemsnittet pga. et uforholdsmæssigt stort antal

lavtlønnede ufaglærte, siger Jørgen Dinesen.


Han ser udflagningen som en naturlig del af en udvikling Randers

har gennemgået de seneste år, hvor flere produktionsvirksomheder har flyttet produktionsdelen til udlandet.


- Vi

ser en tydelig tendens til, at den løntunge produktion forsvinder, men heldigvis bevarer virksomhederne deres videnstunge afdelinger

her i byen. Derfor skal vi glæde os over, at byen langsomt er ved at tilpasse sig den moderne vidensøkonomi. Og det lykkes

også meget godt at efteruddanne medarbejderne, så de passer til den forandring, der sker i erhvervsstrukturen, siger Jørgen

Dinesen.


Flytningen af al tovværksproduktion fra Randers Rebs hovedsæde midt i Randers til et endnu ikke fastlagt

land i Østeuropa betyder, at stort set alle medarbejdere i produktionen af stål- og fibertov bliver fyret i løbet af

det kommende år. Desuden vil en del medarbejdere i konfektioneringen og lager, samt en række funktionærer blive

berørt,


Administrerende direktør for Randers Reb, Carsten Spanget begrunder beslutningen med ønsket om at

forberede sig til den stadigt mere intense internationale konkurrence.


- Hvis vi havde ventet et par år, skulle vi tage

defensive beslutninger. På nuværende tidspunkt er vi i stand til at udmønte beslutningen i en offensiv strategi,

siger Carsten Spanget.