Rådgivere foreslår loft over taber-omkostninger i Skat

Advokater og revisorer støtter genindførslen af omkostningsgodtgørelse i skattesager, men hvor erhvervslivet gerne ser en fuld refusion, når Skat taber sager, er rådgiverne selv klar med en anden model for at begrænse omkostninger til selv samme rådgivere.

Bestyrelsesformand Erik B. Pfeiffer fra Paranova. Den lille medicinalvirksomhed Paranova er blevet klemt i et retsopgør med Skat. Selvom virksomheden har vundet sagen i Landsskatteretten, så har Skat anket sagen til Landsretten. Problemet et, at Paranova selv skal betale omkostningerne for sagen, selv om Skat anker. Omkostningerne vil langt overstige det beløb, som retstvisten omhandler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Om man vinder eller taber i en retssag mod Skat er i dag ét fedt, i hvert fald når det kommer til den såkaldte omkostningsgodtgørelse. Her hænger selskaber og fonde selv på hele regningen til advokater for et opgør mod Skat - også selv om man har vundet sagen.

Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, mener erhvervslivet, flere politiske partier samt advokater og revisorer. Reaktionen kommer efter Berlingske mandag kunne fortælle historien om Herlev-virksomheden Paranova, der risikerer ikke at have råd til at få ret over Skat.

Men hvor erhvervslivets organisation ønsker sig tilbage til tiden, hvor en vundet sag gav 100 pct. omkostningsgodtgørelse til blandt andet rådgivere, spiller Advokatrådets Skatteudvalg ud med et forslag, der begrænser Skats omkostninger til 85 pct. i tabte sager. Det gør man for at sikre, at der »ikke bliver indgivet urimelige eller uretsmæssige krav om omkostningsgodtgørelse,« som Advokatsamfundet skriver i sit forslag:

»Med de 85 pct. forsøger vi at afveje hensynet til selskaberne mod kontrol med rådgiveromkostninger. Vi kunne godt ønske os, at reglerne blev som ved personer, men vi mener ikke, det er politisk holdbart. Derfor vælger vi at foreslå en model, som er selvregulerende. Det er det muliges kunst,« siger Kim Pedersen, formand for Advokatrådet Skatteudvalg.

Med det foreslåede loft fra Advokatrådet vil selskaber og fonde stadig være dårligere stillet end selvstændige erhvervsdrivende og almindelige borgere. Det er dog i orden, lyder det fra en anden gren af rådgiverbranchen. Hos FSR - Danske Revisorer er man nemlig enig med på Advokatrådets betragtning om, at det kan være nødvendigt at have en indbygget mekanisme til at bremse urimelige krav om omkostningsgodtgørelse:

»Det kan jeg meget vel følge, for man kan heller ikke som samfund være interesseret i, at staten ender med at betale en regning, som der ikke er nogen kontrol med. Derfor skal der også være en eller anden interesse i, at regningen bliver rimelig. Det kan man tilvejebringe på flere forskellige måder, herunder ved en vis egenbetaling. Det kan vi godt tilslutte os,« siger Bjarne Gimsing, der er formand for skatteudvalget hos FSR - Danske Revisorer.

Hos erhvervslivet møder forslaget fra Advokatrådet ros:

»Det lyder som et glimrende forslag. I den perfekte verden ville vi helst have 100 procents omkostningsgodtgørelse, men jeg er enig med advokatsamfundet i, at det er problematisk for retssikkerheden, at der ikke er omkostningsgodtgørelse,« Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef hos Dansk Erhverv

Også fra Håndværksrådet, der repræsenterer 20.000 små- og mellemstore virksomheder, synes man godt om udspillet. Chefjurist Peter Andersen vil sågar kunne affinde sig med 85 pct. omkostningsgodtgørelse:

»Jeg tror godt, vi kunne leve med de satser, men vi ville foretrække, at man går tilbage til det gamle system. Men forslaget er da langt bedre, end det der er i øjeblikket,« siger Peter Andersen.

Berlingske kunne mandag fortælle om virksomheden Paranova, der har vundet en sag over Skat i Landsskatteretten. Hos Skatteministeriet og statens advokat Kammeradvokaten mener man imidlertid, at Paranova-sagen er så principiel, at Landsretten skal tage stilling til den. Men selv om Paranova har vundet sagen, skal virksomheden selv betale omkostningerne i landsretten.

Hvis Advokatrådets forslag blev gennemført, ville Paranova ikke skulle betale en krone i omkostninger til ankesagen, for samfundet lægger nemlig op til, at der skal være 100 pct. godtgørelse, hvis skattemyndighederne anker en sag. Og sådan bør det også være, hvis man spørger Henriette Kinnunen, der er chefjurist i tænketanken Cepos:

»Jeg er enig i, at det her ikke skal være et tagselvbord for virksomhederne. Og man kan også diskutere om, der skal være en slags selvrisiko, hvis en virksomhed eksempelvis taber en sag eller kun får delvist medhold. Men det er åbenlyst urimeligt, at en virksomhed som Paranova selv skal betale, når det er Skat, der anker. Det her handler blot om manglende politisk vilje til at finde pengene til at betale og sikre virksomhedernes retssikkerhed,« siger hun.

Netop retssikkerheden har især også Advokatrådets bevågenhed, så selskaber sikres en nogenlunde fair kamp mod Skat.

»Staten har uanede ressourcer til at føre proces, og hvis man mener det alvorligt med retssikkerhed på skatteområder, så må man også sikre, at virksomhederne har tilnærmelsesvis de samme muligheder. Store virksomheder har måske nok ressourcerne, men der er ganske mange små- og mellemstore virksomheder, som har været ladt i stikken i flere år,« siger Kim Pedersen.

Mandag sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Berlingske, at han til foråret vil komme med et udspil om selskabers og fondes omkostningsgodtgørelse.