PwC snupper Mærsk-revision fra KPMG

KPMG mister den prestigefyldte revision af containerrederiet Maersk Line. Konkurrenten PwC har vundet aftalen sammen med andre opgaver i Danmarks største virksomhed.

KPMG oplyser, at selskabet ikke har mistet markedsandele, selv om det har mistet de tre meget store kunder Maersk Line, Falck og NKT. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø
Læs mere
Fold sammen
A.P. Møller-Mærsk har droppet toprevisoren KPMG til flere centrale revisionsopgaver. Konkurrenten PwC overtager blandt andet revision af containerrederiet Maersk Line og borerigselskabet Maersk Drilling, bekræfter A.P. Møller - Mærsk.

Det sker, efter at KPMG også har mistet revision af regnskaberne fra Falck og NKT, men revisionshuset oplyser, at det vinder andre opgaver og har en intakt markedsandel i Danmark.

Flere kilder med indsigt i branchen vurderer, at tabet af de prestigefyldte aftaler med A.P. Møller - Mærsk er en alvorlig bet for KPMG. Hidtil har revisionshuset siddet tungt på de fleste revisionsopgaver i Danmarks største virksomhed. Vurderingen er, at KPMG har stået for op mod 80 procent af revisionen i A.P. Møller - Mærsk. Fremover vil opgaverne blive fordelt ligeligt mellem KPMG og PwC.

Fordelingen er fortrolig

Hos KPMG siger seniorpartner og administrerende direktør Jesper Koefoed, at den interne revisorfordeling i A.P. Møller-Mærsk er fortrolig, og han ønsker derfor ikke at kommentere skiftet.

»Det, som ikke er offentligt tilgængelige oplysninger i et børsnoteret selskab, kan jeg ikke kommentere,« siger Jesper Koefoed.

Men seniorpartner og administrerende direktør Mogens Nørgaard Mogensen fra PwC bekræfter, at revionsionshuset har vundet opgaven, men vil ellers ikke udtale sig specifikt om aftalen.

A.P. Møller-Mærsk betalte i fjor 27 millioner kroner i honorar til KPMG for den lovpligtige revision, fremgår det af årsregnskabet. I samme periode havde PwC revi-sionsopgaver for otte millioner kroner.

Både KPMG og PwC er generalforsamlingsvalgte revisorer i A.P. Møller - Mærsk. Traditionelt har KPMG været den mest dominerende af de to og har været selskabets hovedrevisor. Men flere kilder oplyser, at KPMG og PwC fremover kommer til at dele revisionen mere ligeligt. Hvorfor der er det ønske i A.P. Møller - Mærsk, har det ikke være muligt at få svar på.

»Vi har med mellemrum ladet rollen som lead auditors (hovedrevisor, red.) rotere og vil også fremover fortsætte med dette. I 2012 betød det, at Maersk Line og Maersk Drilling skiftede lead auditor,« skriver pressechef Louise Münter i en e-mail til Berlingske.

Rotation er dog i den sammenhæng en meget lang proces. A.P. Møller - Mærsk oplyser, at både Maersk Line og Maersk Drilling har haft KPMG som revisor i mindst de seneste syv år.

En mulig ny rotation af de to centrale selskaber i A.P. Møller - Mærsk vil næppe ske før om op mod ti år. Det skyldes, at virksomheden har en politik om, at revisorerne typisk er tilknyttet det samme selskab i en periode på mindst det åremål.

Tabet af flere Mærsk-selskaber kommer, efter at KPMG tidligere har mistet Falck og NKT til Deloitte, der er den tredje store aktør på det danske marked. Men Jesper Koefoed understreger, at KPMG omvendt vinder andre opgaver, og at revisionshuset har fastholdt sin andel af det danske revisionsmarked.

»Vi har vundet flere store kunder det seneste år. Så overordnet er vores markedsandel stabil,« siger Jesper Koefoed.

Ifølge tal fra analysebureauet Aalund sidder KPMG på 27 procent af revisionen i de 595 største danske virksomheder. PwC og Deloitte har hver 26 procent.

Mogens Nørgaard Mogensen fra PwC siger dog, at PwC i dag har 35 procent af de 100 største danske virksomheder målt på omsætning.

»Vores andel er lige så stille bygget op fra 30 procent til 35 procent over de seneste tre år. Vi har en markant andel af de største, og det er vi gået benhårdt efter i de senere år,« siger han.

Mogens Nørgaard Mogensen siger, at PwC forventer at bevare sin position i de kommende år.

»Vores intention er at bibeholde og gerne udbygge vores stærke markedsposition. Vi ser naturligvis gerne, at vores markedsandel vokser, men vi vil primært sørge for at bibeholde vores markedsledende position blandt de største virksomheder.«

KPMG har ikke mistet markedsandele

Selv om KPMG har mistet Maersk Line og Maersk Drilling, mener Jesper Koefoed ikke, at selskabet har tabt markedsandele.

»I topsegmentet er der en beskeden rotation. Det betyder, at nogen taber og vinder to-tre kunder blandt de største 100. Der er en beskeden mobilitet, og overordnet går det lige op,« siger Jesper Koefoed.

Han mener, at KPMG vinder markedsandele blandt de mellemstore virksomheder. Det er primært på bekostning af de mindre revisionsfirmaer.

»Det skyldes blandt andet, at de mellemstore selskaber får flere opgaver i udlandet. Derfor er det blevet vigtigere for dem at have en global samarbejdspartner,« siger Jesper Koefoed.

Heller ikke det kan de to revisionshuse blive enige om.

Mogens Nørgaard Mogensen siger, at PwC sidder på 27 procent af virksomhederne fra nummer 101 til nummer 1.000.

»Hermed er vi væsentligt større end vores nærmeste konkurrenter Deloitte og KPMG,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Revisorerne presset på prisen

En ting er de dog enige om, nemlig at virksomhederne i de senere år har været i stand til at presse honorarerne ned, og at det har øget konkurrencen.

»Kunderne har formået at få honorarerne ned, og konkurrencen er hård. Mange sender deres opgaver i udbud, og det er en ny tendens. Men jeg tror, at den udvikling er ved at stabilisere sig,« siger Jesper Koefoed.

PwC mener heller ikke, at virksomhederne skal forvente yderligere prisfald.

»Markedsprisen er faldende over de seneste par år. Men det har stabiliseret sig nu, og vi forventer ikke større prispres fremover,« siger han.

Ud over de tre store revisionshuse er Ernst & Young, BDO og Beierholm de andre væsentlige aktører på det danske revisionsmarked.