Professor: Ny selskabslov overser konflikter

Den kommende selskabslov mangler konfliktløsningsmodeller. Tvister kan sende virksomheder i graven.

Læs mere
Fold sammen
Et udvalg med repræsentanter fra ministerier, erhvervsliv og universiteter har udarbejdet en rapport med forslag til den nye lov. Udspillet møder dog kritik såvel fra en ekspert i selskabsret som fra Dansk Folkepartis erhvervsordfører Colette Brix.

Blandt de mange punkter, som professor i selskabsret ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Mette Neville kritiserer i forhold til de små selskaber, er manglen på modeller til konfliktløsning.

Når to ejere af en virksomhed rager uklar med hinanden, risikerer de at låse forretningen fast, så alt går i stå. Lovgivningen bygger på, at flertallet bestemmer. Men ifølge Mette Neville forsøger virksomhederne at blive fri for denne majoritetsregel. Hun har undersøgt 1.313 anpartsselskaber, hvor to ud af tre selskaber har to ejere. I mange tilfælde ejer anpartshaverne 50 procent hver, netop for at undgå at flertallet kan bestemme alt.

Problemerne opstår i det øjeblik, at to ejere ikke kan enes.

- Du risikerer i værste fald, at du konflikter dig i døden. Du kan ikke komme ud af selskabet, kan ikke træffe beslutninger og er handlingslammet, siger Mette Neville.

Ny selskabslov under beskydning

Ret til at komme ud

Førsteprioriteten må ifølge Mette Neville være, at selskabslovgivningen for små selskaber indeholder konfliktløsningsmodeller. I Norge har man i dag lovbestemte regler om, at parterne ved alvorlig uenighed i en virksomhed har mulighed for enten at kræve sig købt ud eller måske kræve at købe den anden part ud, hvis denne eksempelvis misligholder sin arbejdsforpligtelse. Fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, anbefaler Mette Neville, at det indføres lignende regler herhjemme.

Endelig opfordrer professoren til en nyskabelse: Nemlig en generel ret til at komme ud selskabet, når man ønsker det. Eksempelvis hvis du selv ønsker, at selskabet skal vokse, men ikke kan få opbakning til det fra dine partnere. Lovens bestemmelse om, at du frit kan overdrage anparterne, tilgodeser ikke parternes behov, da der ikke er noget marked for anparter – slet ikke i dårligt ledede selskaber. Reelt set er du ofte fastlåst.

- En generel ret til at træde ud af et selskab vil dels forhindre fastlåsning, dels bidrage til vækst i små virksomheder. Risikoen for at en medejer bliver utilfreds og vil ud, kan få de ejere, der leder selskabet, til at optimere driften og udnytte vækstpotentialet. Dermed fremmes også regeringens mål om øget vækst i SMV’er, siger Mette Neville og tilføjer:

- Desuden er det lidt grotesk, at du i et interessentskab kan opsige interessentskabsforholdet, og i børsnotede selskaber kan du sælge dine aktier. Men i små anpartsselskaber, hvor du typisk har placeret din formue og din arbejdsindsats, kan du ikke komme ud.

Fornuftig løsningDansk Folkepartis erhvervsordfører Colette Brix ser gerne døren åbnet for, at der indføres en generel bestemmelse, så man på fornuftigt grundlag kan slippe ud af ejerkredsen i en virksomhed.

- Jeg kan ikke fordrage, at folk bliver bundet på hænder og fødder. Der skal være en overgang, så du ikke bare lige kan gå ind og ud af et selskab. Men hvis man er dybt uenige om, hvordan virksomheden kører, synes jeg det er en styrke, hvis man kan finde ud af, hvordan du kan komme ud af dette her på fornuftig vis, siger Colette Brix.

Lovforslag til selskabsloven fremsættes 25. februar, og planen er, at den reviderede lov skal gælde fra 1. januar 2010.

Ny selskabslov under beskydning