Professor i miljøøkonomi bliver ny vismand

En ekspert i miljøøkonomi træder ind i formandskabet for Det Økonomiske Råd og bliver dermed en af de fire danske vismænd, oplyser Finansministeriet.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen har netop udnævnt professor Lars Gårn Hansen til ny vismand.

Lars Gårn Hansen kommer fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og bliver »nyt medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd,« som det lidt mere formelt hedder.

Den nuværende vismand, professor Eirik Schrøder Amundsen, der har været medlem af formandskabet siden 2007, udtræder omvendt ved udgangen af august i år.Lars Gårn Hansens forskning fokuserer på miljøøkonomiske problemer, så som regulering, kontrol og håndhævelse.

Han har deltaget i en række udvalg og arbejdsgrupper vedrørende regulering af miljøproblemer, eksempelvis Bichel-udvalget fra 1997 til 1999 om konsekvenserne af afvikling af pesticidanvendelsen og arbejdsgruppen vedrørende økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor forud for udarbejdelsen af Vandmiljøplan II.Lars Gårn Hansen er født i 1959. Han blev cand.polit. i 1986 og lic.polit. i 1997. Lars Gårn Hansen har siden 2008 været ansat ved Københavns Universitet. Lars Gårn Hansen har tidligere været ansat ved AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut/Anvendt Kommunalforskning), Socialministeriet og i Økonomiministeriet.

Efter ændringen består De Økonomiske Råds formandskab fra 1. september 2015 af professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Københavns Universitet, professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, professor Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet, samt professor Lars Gårn Hansen, Københavns Universitet.