Professor: Danmark satser på de forkerte uddannelser

Det er ganske forbløffende, at Danmark uddanner stadigt flere inden for områder, der systematisk har haft en høj ledighed, lyder meldingen fra professor Peter Birch Sørensen.

Peter Birch Sørensen, formand for produktivitetskommissionen Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares
Danmark har gennem mange år satset nærmest systematisk på at uddanne unge inden for områder, der har høj arbejdsløshed og lave lønninger. Det er især inden for de humanistiske fag, hvor arbejdsløsheden har ligget konstant høj siden starten af 1990erne, at optaget af unge er steget. Omvendt har optaget af studerende udviklet sig langt langsommere inden for andre områder, hvor arbejdsløsheden ellers er lav og lønningerne høje.

Det er økonomiprofessor og formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, der peger på dette paradoks, som går ud over den danske produktivitet.

»Jo flere arbejdsløse, der er inden for et fagområde, jo større tilstrømning af studerende har der været,« siger Peter Birch Sørensen.

Udmeldingen kommer kun kort tid før, at Produktivitetskommissionen vil fremlægge en større analyse af, hvordan det danske uddannelsessystem påvirker væksten i produktiviteten.

Det er nemlig afgørende at skabe et mere effektivt og relevant uddannelsessystem, hvis Danmark for alvor skal øge produktiviteten, som gennem mange år er vokset langsommere end i vores nabolande.

Der er mange årsager til, at udviklingen ser ud til at blive trukket betydeligt ned af hele det danske uddannelsessystem, hvor der lige fra folkeskole til universiteter er flere uheldige tendenser. Også selv om Danmark er det land i verden, der bruger mest på uddannelse målt per indbygger.

Eksempelvis har de personer, som uddanner sig på landets seminarier for at blive folkeskolelærere, et lavere karaktergennemsnit i gymnasiet end unge, der vælger andre uddannelser.

Det er uheldigt, fordi lærere, der selv har fået gode karakterer, ofte formår at få gennemsnittet op blandt eleverne.

»Hvis en skolelærer har ét procentpoint bedre karakterer i folkeskolen end gennemsnittet, så får lærerens elever i gennemsnit 0,2 procentpoint bedre karakterer. Derfor er det bekymrende, at lærerne ved seminarierne har lavere karakterer end landsgennemsnittet. Så man kan stille spørgsmål ved, om der stilles store nok krav til de personer, der uddanner vores børn,« siger Peter Birch Sørensen.

Han tilføjer, at gode karakterer også fører til højere produktivitet og dermed højere løn.

På erhvervsuddannelserne er den også gal. Her er frafaldet stort, ligesom mange tager flere forskellige uddannelser og har dårligere læse-, matematik- og IT-færdigheder end unge fra andre lande.

»I Danmark opfordrer vi de unge til at vælge uddannelse med hjertet, fordi mange tror, at man ikke kan forudse fremtidens behov for arbejdskraft. Men ledigheden har været forbløffende stabil og høj blandt humanister og lav blandt personer med tekniske uddannelser. Samtidig er det også et problem, at mange højtuddannede slet ikke bruger deres uddannelse og arbejder som ufaglærte. Taxametersystemet (ordningen, der belønner universiteterne, hver eneste gang en studerende består en eksamen, red.) giver intet incitament til at tage situationen på arbejdsmarkedet i betragtning,« mener Peter Birch Sørensen og tilføjer, at »noget må gøres«.

Produktivitetskommissionens analyser viser også, at Danmark er et af de lande i verden, hvor den økonomiske gevinst ved at tage en uddannelse er mindst, hvilket er uheldigt.

Peter Birch Sørensen var i går en af talerne på tænketanken CEPOS’ årlige vækstkonference, hvor flere fremtrædende økonomer talte om behovet for øget produktivitet. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fastslog ved samme konference, at hun håber, at »udviklingen i produktiviteten bliver omdrejningspunktet i forårets diskussioner om Danmarks vækst«.

Minister for videregående uddannelser, Morten Østergaard (R), har også ved flere lejligheder udtrykt skepsis over for det nuværende taxametersystem. Han har nedsat et kvalitetsudvalg, der bl.a. skal vurdere systemet og komme med forslag til, hvordan de videregående uddannelsers relevans og kvalitet kan styrkes.