Produktsikkerhedslov skaber usikkerhed

Læs mere
Fold sammen
Fra og med i dag har forhandlere pligt til at leve op til en ny skærpet produktsikkerhedslov. Især mindre forhandlere

vil få svært ved at leve op til loven, vurderer HTS.Den ny produktsikkerhedslov er fremsat af regeringen og er en

direkte udløber at et nyt EU-direktiv, der skal sørge for at borgere i EU får bedre og mere sikre produkter i

almindelighed. Loven gælder meget bredt, og omfatter så forskellige produkter som biler, barnevogne, papir, sportsudstyr

og så videre.Ifølge den ny lov skal forhandlere at oplyse myndighederne, hvis de opdager, at et produkt er farligt,

og det er der ikke noget urimeligt i, mener DI. Problemet er, at lovens formuleringerne er så upræcise, at det kan give

problemer for den enkelte forhandler.- Det, der kan give administrativt bøvl, er usikkerheden. Hvad skal rapporteres,

og hvor skal der rapporteres hen? Hvad er "farligt nok" til, at det skal rapporteres, spørger chefkonsulent Annette

Dragsdahl, DI.- Man er som forhandler nu forpligtet til at holde sig opdateret på forskning og viden om de produkter,

man forhandler, og det er klart en skærpelse i forhold til tidligere, tilføjer hun.Erhvervsministeriet udsender

senere retningslinjer, der skal støtte forhandlerne i, hvordan loven skal fortolkes, men disse retningslinjer kan umuligt være

dækkende, vurderer direktør i brancheorganisationen HTS, Handel-,Transport- og Serviceerhvervene, Katja Østergaard:

- Lige så snart begreber ikke er strengt objektive, sådan som "farlighed" ikke er det, så kan retningslinjer

ikke bruges i alle situationer.Problemet er ikke forpligtelsen til at indberette farlige produkter. Problemet er, at den enkelte

forhandler alene og under strafansvar skal vurdere, hvornår et produkt er farligt, meget farligt eller mindre farligt.-

I det praktiske liv har jeg svært ved at forestille mig, at en forhandler foretager sig særlig meget, hvis han bare er

i tvivl, men ikke med sikkerhed ved, at et produkt er farligt, siger hun.

Små rammes hårdt

Lovens krav om dokumentation

for varen fem år tilbage vil være meget svært at leve op til, vurderer HTS.Det skyldes, at kun få mindre

virksomheder er i stand til at regstrere de fornødne oplysninger.- Det kommer til at kræve ret meget af forhandlerne,

og jo mindre en forhandler er, desto vanskeligere og mere ressourcekrævende vil det være at leve op til kravene i loven.

Det bliver meget dyrt for helt små virksomheder, siger Katja Østergaard.Mange større virksomheder har allerede

et system, der registrerer og gemmer de oplysninger, som den ny lov kræver. Det vil sige dokumentation for, hvem produktet er

erhvervet fra, og i vidt omfang også hvem produktet er solgt videre til. I Danske Bilimportører er man indforstået

med kravene i loven. Trafiksikkerhed er utrolig vigtig, og derfor er det helt naturligt for både bilernes producenter og de

danske distributører at holde et meget vågent øje med bilerne lyder det fra direktør Bent Mikkelsen:-

Vi kommer ikke uden om at tage det alvorligt, og vi er klar til at betale de udgifter, det kræver inden for rimelighedens grænser,

siger Bent Mikkelsen.Danske Bilimportører forhandler derfor med det Centralregistret for Motorkøretøjer,

der sidder med mange af de oplysninger, dokumentationspligten kræver. Biler bliver jo ofte solgt videre privat, og derfor kan

importøren ikke leve op til lovens bogstav.- Til gengæld er der via registeret mulighed for, at vi kan henvende

os direkte til den aktuelle ejer af en bil. Det er jo lidt sværere med f.eks. et strygejern, siger Bent Mikkelsen.