Problemløsning er en holdsport

Realdania har taget initiativ til at afprøve arbejdsformen collective impact i flere sammenhænge.

Vi har nok alle sammen prøvet at sidde til et møde internt i vores egen virksomhed eller med eksterne samarbejdspartnere og tænke om kollegaen eller partneren på den anden side af bordet: Hvorfor I alverden har han dog den holdning til tingene; det forstår jeg simpelthen ikke. Eller i det daglige praktiske samarbejde at undre sig over de andres handlinger og motiver.

Igennem årene har jeg set mange samarbejder gå galt – eller i hvert fald mindre godt – fordi parterne ikke forstod og respekterede hinandens udgangspunkt, rammer og vilkår. Jeg ser det også, når samfundets forskellige sektorer skal arbejde sammen om at løse større problemstillinger. Når kommuner, stat, erhvervsliv og den civile sektor som for eksempel frivillige, foreninger og fonde i fællesskab skal løfte en opgave.

Vores rammevilkår og de hensyn, vi er nødt til at tage, er vidt forskellige, og det er vi ikke altid lige gode til at forstå og respektere. Ligesom vi også kan føle modstand imod at underlægge os de andres rammevilkår – selv i den gode sags tjeneste.

En virksomhed har en bundlinje, næste kvartalsrapport og aktionærer at tage hensyn til, en borgmester og minister har et politisk bagland, en valgperiode og borgere i kommunen at tænke på. I civilsamfundet, hvor jeg taler fra, har man måske medlemmer, den demokratiske legitimitet og vedtægternes formålsparagraffer som en del af rammevilkårene. Ligesom det i en virksomhed handler om organisationsforståelse, handler det på det mere overordnede plan om samfundsforståelse. Jo større viden om og forståelse for de andres udgangspunkt, vilkår og bevæggrunde vi har, jo bedre bliver samarbejdet – og dermed resultatet.

Personligt tror jeg på, at vi kun bliver bedre til det, hvis vi øver os. Jo flere gange vi sætter os sammen omkring bordet på tværs af samfundets sektorer, jo bedre kommer vi til at kende hinandens verdener, dagsordener og rammevilkår. Det er ikke noget, man kan læse eller tale sig til – det er learning by doing.

Min erfaring er, at hvis du skal have løst et simpelt problem hurtigt og effektivt – og løsningen ikke behøver at være til guld­medalje – så kan det være udemærket at sætte en gruppe mennesker eller aktører, der ligner hinanden, til at gøre det. Men hvis problemet er kompliceret eller komplekst, og løsningen skal være innovativ og langtidsholdbar, kræver det en gruppe med forskellige profiler og forskellig tilgang til løsningen. Forskellighed er garantien for at komme hele vejen rundt, og dermed for at løsningen bliver solid og holder i længden.

Et af Realdanias hovedprincipper i det filantropiske arbejde inden for det byggede miljø er lige netop at tage initiativ til samarbejder med andre parter i samfundet – med andre tilgange, andre styrker og andre svagheder end vores egne. Vi vil gerne medvirke til at løse nogle af de komplicerede eller komplekse problemer i det danske samfund ved at bringe de rigtige folk sammen om bordet, i bedste fald både stat, kommuner, erhvervsliv, organisationer og civilsamfund. Når det handler om vanskelige problemer, som for eksempel klima eller yderområdernes udfordringer, er det ikke noget, én part eller sektor kan løse alene – det kræver et fælles billede af problemet, et fælles mål og en fælles indsats.

Vi har for nylig taget initiativ til at afprøve arbejdsformen collective impact i Danmark ved at finansiere et sekretariat, der understøtter tre uafhængige collective impact-grupper. Princippet er, at samle de vigtigste aktører fra alle sektorer om at afprøve og udvikle løsninger på nogle af samfundets komplekse problemer. En af collective impact-grupperne arbejder blandt andet med at finde ud af, hvordan vi bryder med eksklusionen af forskellige sårbare grupper i samfundet. En anden gruppe arbejder med udfordringen med affolkning af landområderne, som blandt andet medfører en masse tomme bygninger, hvoraf en hel del har kulturel værdi.

I en dansk sammenhæng er collective impact en ny måde at arbejde på, hvor man giver hinanden håndslag på et meget langsigtet samarbejde, hvor man sammen identificerer problemerne og prøver at finde de løsninger, som trods mange forsøg ikke er fundet endnu. Vi ved ikke på forhånd, om det lykkes, men en ting er jeg sikker på: Mulighederne for at ændre på noget er større, hvis vi gør det sammen.

Grupperne er stadig ret nye, men min fornemmelse er, at det med denne nye arbejdsform vil lykkes at skabe et rum med større tillid og forståelse for hinandens vilkår. Det er ikke et sted, hvor man lægger arm om holdninger eller forhandler sig frem til et kompromis.

Det er et arbejdsfællesskab – og vel at mærke et langsigtet og forpligtende et af slagsen. Og det bygger på den antagelse, at denne type problemløsning på en og samme tid er en holdsport og et maratonløb – og at mangfoldighed rundt om bordet giver gode, forankrede og langtidsholdbare løsninger.