Problematisk salg af skibskredit

Salget af den tidligere Danmarks Skibskreditfond kaster lys på den pro­ble­­matiske model for omdannelse af erhvervsdriven­de fon­de til ak­tieselskaber. Den bundne fondsreserve kan opfattes som et afdragsfrit, billigt lån, der tilskynder til en gearet balance.

Danmarks Skibskredit har finansieret investeringer i skibe siden 1960erne. Foto. Scanpix Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Danmarks Skibskredit A/S (DSK) er sat til salg. Som så mange andre lånefonde er DSK, den tidligere Danmarks Skibskreditfond, stiftet i 1960erne. I 2005 blev fonden omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 300 millioner kroner tegnet til kurs 366,67 af fondens garanter. Omdannelsen skulle give Skibskreditfonden mulighed for i det nye regi at udbygge sin position som en internationalt fremtrædende skibsfinansieringsvirksomhed, som det hed i skåltalerne.

Berlingskes Jesper Kongskov mener imidlertid, at DSK har udviklet sig til et uønsket stedbarn, som aktionærerne gerne vil af med (Berlingske 07.07.16). Det skal såmænd nok passe. Men selv om DSKs udlån over de seneste ti år ikke har bevæget sig ud af stedet, har stedbarnet unægteligt været en god forretning for de stakkels forældre. Investeringen på 1,1 milliard kroner har siden 2005 udviklet sig fornuftigt, som det hedder i jargonen.

Siden 2005 har A-aktionærerne (fondens garanter) fra DSK modtaget et udbytte på 1,9 milliard kroner. Og nu kan de angiveligt se frem til at sælge aktiekapitalen i DSK for fire-fem milliarder kroner til kapitalfonden Axcel bistået af altid hjælpsomme PFA. Og skulle det glippe med Axcel, sidder Goldman Sachs klar i venteværelset. A-aktionærerne i DSK har siden 2005 vundet deres investering på 1,1 milliard kroner tilbage seks gange. Og det er i grunden jo ikke så galt. Stedmoderligt er afkastet i alt fald ikke.

Ved omdannelsen i 2005 androg Skibskreditfondens formue 8.376 millioner kroner. En mindre del af formuen, 33 millioner kroner, blev konverteret til B-aktier, eller præferenceaktier, der blev tildelt en nystiftet erhvervsdrivende fond, Den Danske Maritime Fond, der således kom til at eje 10 pct. af Danmarks Skibskredit A/S.

Den resterende del af formuen, 8.343 millioner kroner, blev omdannet til en bunden fondsreserve, der blev indkapslet i aktieselskabet. Al interessen samler sig om den bundne fondsreserve, der ifølge opløsningsbestemmelserne i vedtægterne for Danmarks Skibskreditfond ikke kan udloddes til A-aktionærerne. Længe har opløsningsbestemmelserne været en udfordring for aktionærerne. Thi hvad skal man dog stille op med en kiste fuld af guld, hvis man ikke kan lirke låget op.

A-aktionærerne i DSK ser ud til at skulle få held til i alt fald at åbne låget på klem. Lad os antage, at kursen på aktiekapitalen og de frie reserver i DSK, der udgør 1.622 millioner kroner, netop er 100. Med en pris på DSK på fire-fem milliarder kroner, bliver kursen på den bundne fondsreserve mellem 30 og 40. Slet ikke dårligt for en kapital, der ikke kan udloddes til aktionærerne.

Men hvordan ser det alt samme ud gennem købers briller?

Ganske fornuftigt. Den bogførte egenkapital i DSK andrager ti milliarder kroner, som køber kan se frem til at erhverve for fire-fem milliarder kroner. Til sammen er aktiverne hver for sig mere værd end den bogførte værdi af aktivmassen i DSK. Det kunne tale for en afvikling af DSK. PFA, der har erfaring med FIH, ved, hvor diskret og elegant man ændrer en udviklingsplan til en afviklingsplan. Såfremt DSK ophører med at drive skibsfinansieringsvirksomhed, skal den bundne fondsreserve imidlertid efter vedtægterne udloddes til Den Danske Maritime Fond. Ændring af denne bestemmelse kræver samtykke fra Finanstilsynet. En FIH-løsning ligger altså ikke lige for.

Men hvad så? Hvad får Axcel og PFA til at betale fire-fem milliarder kroner for en kapital på ti milliarder kroner, hvoraf 85 pct. er indkapslet? Jo, de får adgang til en risikofri finansiel gearing, der siger spar to til, hvad vi sædvanligvis hører om. Lige noget for en kapitalfond.

I 2015 havde DSK et overskud efter skat på 413 millioner kroner, der forrentede egenkapitalen på ti milliarder kroner med beskedne 4,1 pct. I henhold til vedtægterne tilfaldt 15 pct. af overskuddet B-aktionæren, Den Danske Maritime Fond. De 62 millioner kroner forrentede den bundne fondsreserve på 8,3 milliarder kroner med sølle 0,7 pct. Til A-aktionærerne, der deltog med en kapital på blot 1,6 milliard kroner, var der herefter et udbytte på 351 millioner kroner, der forrentede kapitalen med hele 26,5 pct.

Det er da en gearing, der vil noget. Og i modsætning til fremmedkapital honoreres den bundne fondsreserve ikke, når DSKs resultat er negativt. Forstod mon lovgiverne mekanikken i modellen, som indebærer, at en kraftig gearing af upsiden ikke modsvares af en tilsvarende gearing af downsiden? En problematisk asymmetri.

Sælger Den Danske Maritime Fond sine aktier i DSK, skal der til den bundne fondsreserve årligt henlægges ti pct. af selskabets overskud efter skat, dog maksimalt et beløb, der forrenter reserven med en minimumsrente fastsat af Finanstilsynet. P.t. er renten nul. Det er »af min lomme og i min lomme«. I en såkaldt going concern svarer den bundne fondsreserve til en lovpligtig reservefond. Værre er det ikke.

Spændende skal det blive, hvad Axcel og PFA kan få ud af Danmarks Skibskredit.