Privates pensionsmidler skal sikre danske investeringer

Læs mere
Fold sammen
Når pensionsforvalterne investerer færre og færre af lønmodtagernes pensionsmidler i danske vækstvirksomheder,

så må man opfordre befolkningen til at bruge deres private kapital- og ratepensioner på at styrke dansk erhvervsliv.

Det synes at være konklusionen på en lang række eksperters anstrengelser for at øge investeringsniveauet

i danske virksomheder.Tre regeringsnedsatte ekspertgrupper har netop afleveret hver deres rapport, hvori de opremser en række

forslag, der skal skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Der er bred enighed om, at der mangler risikovillig kapital i Danmark,

og med en formue på mere end 1300 mia. kr. i de 20 største pensionsselskaber, kan landets pensionsforvalteres investeringsstrategi

spille en afgørende rolle for forbedringen af vilkårene for vækst i Danmark.Et af hovedpunkterne for de tre

arbejdsgrupper regeringen nedsatte i foråret, var netop pensionsforvalternes svigtende interesse for unoterede danske aktier.

Trods ihærdige forsøg fra især tidligere Oticon-chef og nuværende ejer af ventureselskabet Preventure Lars

Kolind, lykkedes det ikke at nå til enighed med pensionsforvalterne om en stigende investeringslyst i unoterede danske aktier.-

Det har ikke været muligt at nå til enighed med pensionsselskaberne om en løsning, der kan skaffe flere midler

herfra til danske vækstvirksomheder, men jeg tror på, at nogle af de andre forslag vil sætte gang i en fornuftig

udvikling, siger Lars Kolind.

mia. kr. til investering

Et af de forslag, der forventes meget af er, at man frigør

noget af den kapital, der er i danskernes private kapital- og ratepensioner til investeringer i unoterede danske aktier. Et forslag,

der ifølge eksperterne vil frigøre op mod 10 mia. kr. til unoterede danske aktier. Arbejdsgruppen opfordrer til følgende

begrænsninger i ordningen:l Pensionsopsparingen skal minimum være på 1 mio. kr. før man skal give mulighed

for at investere i unoterede aktier.l Investering i et enkelt-stående selskab må ikke overstige 20 pct. af den samlede

pensionsopsparing.l En investor, der helt eller delvist køber et selskab bør højest eje 25 pct. af selskabet.Man

forventer, at op mod 5000 danskere vil gøre det.- Det vil udløse en betydelig mængde kapital til unoterede

virksomheder. Og i modsætning til pensionsforvalternes globale fokusering, så er det absolut forventet, at privatpersoner,

der investerer, vil lægge dem i danske virksomheder, siger analysechef Rolf Kjærgaard, Vækstfonden.I Økonomi-

og erhvervsministeriet, Skatteministeriet og Videnskabsministeriet går man nu igang med at behandle de tre arbejdsgruppers forslag.

En række af forslagene vil indgå i et udspil fra regeringens side i efteråret, som skal styrke omfanget af risikovillig kapital.-

Der er masser af interessante forslag fra eksperterne, og nu skal vi se på, hvilke tiltag, der kan lade sig gøre og hvad

der skal ændres af forskellige lovgivninger for at nå det bedste resultat, siger finansdirektør i Økonomi-

og erhvervsministeriet, Per Bremer Rasmussen.