Privat lønforsikring udfordrer det offentlige dagpengesystem

Den lave dagpengesats og manglen på alternativer til det omdiskuterede offentlige dagpengesystem får nu Alm. Brand til at gå sammen med FF Forsikring om at tilbyde en privat lønforsikrin­g uden krav om tilknytning til a-kasse og jobcenter.

En del lønmodtagere har allerede tegnet en lønforsikring gennem deres fagforening, hvor dagpengene bliver suppleret med en ekstra sum hver måned, hvis man bliver ledig og må en tur på jobcentret. Nu melder også Alm. Brand sig med en forsikring, der kan give helt op til 80 pct. af månedslønnen. Den henvender sig især til funktionærer med et stille arbejdsliv. Foto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

Næppe har røgen lagt sig fra debatten om den dagpengereform, som blev forhandlet på plads i sidste uge, før det første store forsikringsselskab i Danmark Alm. Brand nu er klar til at tage livtag med a-kasserne og det danske dagpengesystem.

Alm. Brand vil fremover tilbyde en forsikring mod arbejdsløshed, hvor man ikke behøver et medlemskab af en a-kasse.

Derved kan den enkelte forsikre sig mod ledighed og samtidig slippe uden om job-centre og det semioffentlige a-kassesystem. Forsikringen gælder også, hvis en medarbejder selv siger op.

Selve forsikringen udbydes af FF Forsikring, der er ejet af fagforbundet Frie Funktionærer, men vil blive tilbudt Alm. Brands pluskunder under Alm. Brands brand.

Forsikringen henvender sig til kunder, der er ansat på funktionærvilkår, og som tjener mellem 28.000 og 40.000 kr om måneden. Forsikringen giver en dækning på 80 pct. af bruttolønnen, dog højst 32.000 om måneden i op til ét år. Med forsikringen følger et obligatorisk forløb med karriererådgivning og hjælp til genplacering, som udbydes af FF Forsikring.

Hvad koster det?

Prisen afhænger af, hvor høj den forsikredes bruttoløn er. For en pris på 684 kr. om måneden før skat kan man f.eks. får en dækning på 26.000 kr. pr måned i ét år, hvis man har en løn på 33.000 kr. Indbetalingerne til forsikringen er fradragsberettigede, og derfor er prisen efter skat på omkring 450 kr. For at kunne købe forsikringen skal man være pluskunde hos Alm. Brand. Det vil sige have to andre forsikringer hos selskabet.

»Vi går ud med det her produkt, fordi vi gerne vil yde vores kunder den ekstra sikkerhed, der ligger i at have en lønsikring. Vi mener, at potentialet er stort, og har set, at der er en efterspørgsel efter produktet. Vi har 200.000 pluskunder, og blandt dem er det et sted mellem 60.000 og 70.000, som er funktionærer. De vil potentielt alle sammen kunne tegne en forsikring gennem os,« siger Pia Holm Steffensen, der understreger, at selskabet ligeledes har supplerende lønforsikring, hvor man skal være med i en a-kasse.

Lønforsikringer, der supplerer de dagpenge, som et medlem af en a-kasse er berettiget til, har været kendt længe og er udbredte i dag. Ifølge tal fra Forsikring og Pension har knap 190.000 danskere i dag en supplerende lønforsikring. Det er næsten en fordobling i forhold til 2011. De fleste fagforeninger tilbyder i dag supplerende forsikringer til sine medlemmer enten kollektivt eller på individuel basis.

Til gengæld er det indtil videre kun FF Forsikring og Frie Funktionærer, der har vovet sig ud i at tilbyde et lønforsikring, der giver fuld dækning på op til 80 pct. af lønnen uden om det semi-offentlige system.

Lav ledighed blandt forsikrede

FF har haft en sådan forsikring på markedet siden 2009. Omkring 5.000 personer betaler i dag ind til en lønforsikring hos FF Forsikring, heraf er cirka halvdelen medlem af en a-kasse og har tegnet en supplerende forsikring, mens den anden halvdel har tegnet en lønforsikring uden a-kassemedlemskab. Ledigheden blandt de forsikrede ligger på lige under to pct.

Både i forsikringsbranchen og blandt a-kasserne har holdningen da også hidtil været, at det er umuligt at få en lønforsikring til at løbe rundt økonomisk, hvis der ikke er delvist offentligt finansierede dagpenge involveret. Det vil kræve, at man kan isolere forsikringen til en helt bestemt målgruppe, som har en meget lav ledighed. Samtidig er det mere enkelt at lade a-kasser og jobcentre stå for opfølgning på jobsøgningen.

»Vi udbyder lønforsikringer, og det gør vi typisk med krav om, at den enkelte skal være medlem af en a-kasse. Det går godt med salget. Der er noget konkurrence på området, og det gør, at præmierne er faldende, men antallet af solgte forsikringer stiger,« siger chef for mæglere og samarbejdspartnere hos Topdanmark Liv, Thomas Ammonsen.

»Med vores produkt er det a-kassen, der holder snor i, at du skal prøve at finde et arbejde. Kunden har et krav om, at vedkommende skal finde et arbejde hurtigst muligt, og a-kassen følger op. Det gør skadesbehandlingen meget lettere,« siger Thomas Ammonsen.

Han har ikke hørt om den nye forsikring fra Alm. Brand, men oplyser, at på baggrund af Dagpengekommissionen og de tiltag, som regeringen laver, ser Topdanmark hele tiden på, hvilke produkter de skal have.

Kunder med et roligt arbejdsliv

Idéen om en 100 pct. privat forsikring er heller ikke fremmed i a-kasse- og fagforeningsverdenen, fortæller direktør i HKs a-kasse, Bo Gatzwiller. Han har nærlæst betingelserne i forsikringen og konkluderer, at Alm. Brand og FF Forsikring satser på kunder, der har udsigt til et roligt arbejdsliv uden jobskifter, sygdom og barsel, og som ikke er for gamle.

»Så segmentet er vel noget begrænset til funktionærer i alderen 45-55 år, som så skal være ansat i en virksomhed, hvor alt i morgen er, som det er i dag – dem findes der ikke mange af i dagens Danmark. Så det er virkelig et sats, hvis man vælger denne løsning,« siger han.

»Så lige nu og her anser jeg det for mere end tvivlsomt, om Alm. Brand kan samle en tilstrækkelig stor homogen gruppe, der overhovedet er godkendt til forsikringen, og som samtidig også er interesseret i at tage dette hop ud i en noget usikker fremtid,« siger Bo Gatzwiller.

Ledigheden i HKs a-kasse ligger på omkring 4,8 pct., mens ledigheden hos FF Forsikring som nævnt ligger på under to pct.

Alm. Brand og FF Forsikrings betingelser betyder, at forsikringen reelt kun er relevant for funktionærer, som har haft mindst 30 timers arbejde om ugen de seneste 18 måneder, inden de tegner forsikringen, og som har mindst tre måneders opsigelse.

Forsikringen dækker først, hvis man bliver fyret seks måneder efter, at man har tegnet den. Når man bliver fyret – eller selv siger op – har man pligt til med det samme at gå i gang med et genplaceringsforløb hos en konsulent hos FF Forsikring, hvor forløbet strækker sig i hele opsigelsesperioden. I de første seks måneder har man pligt til at tage et job, hvis månedslønnen er på niveau med det beløb, man får udbetalt, herefter skal man tage et tilbud job uanset lønnen.

Stine Rasmussen, der er adjunkt ved forskningscentret KARMA ved Aalborg Universitet og blandt andet har forsket i dagpengesystemet, kalder Alm. Brands nye forsikringstilbud »spændende«, men ser også nogle mere principielle problemer.

»Forsikringen indeholder nogle uklarheder. Det offentlige jobformidlings- og dagpenge system er reguleret af en omfattende lovgivning, som gør det klart, hvad der er din pligt, men også din ret. Når man nærlæser betingelserne for denne forsikring, er det, som om rettighederne for modtageren af lønforsikringen mangler,« siger Stine Rasmussen.

Sikring af karrieren

Ulrik Karlsen, afdelingsdirektør hos FF Forsikring, mener dog ikke, at man kan anskue lønforsikringen uden a-kassemedlemskab med samme briller som det delvist offentligt finansierede system.

»Det rigtig afgørende her er, at vi har at gøre med en karrieresikring og ikke bare en lønsikring. Præmien går til ydelser, men også til arbejdet med hurtigt at få den ledige genplaceret i det rigtige job og ikke bare i et job i kassen i Netto. Vi har rigtig gode erfaringer med det. Halvdelen er i arbejde igen, allerede inden deres opsigelsesperiode er ovre,« siger Ulrik Karlsen.

»Det er folk, som siger, at hvis jeg bliver ledig, så skal jeg være videre, når min opsigelsesperiode plus et år er gået. Vi ved, at de er topmotiverede for at komme videre, men de ønsker den tryghed, der ligger i at vide, at man har råd til at blive boende og betale sine regninger, indtil man har fundet det rigtige nye job,« siger Ulrik Karlsen.