Princess til Carnival

P&O Princess har i det meste af året søgt at undgå Carnivals overtagelsesforsøg efter i princippet at

have accepteret en fusion med det rivaliserende amerikanske rederi Royal Caribbean Cruises Ltd. Nu er det endt med, at Carnivals seneste

tilbud viste sig at være det bedste.

Tyske mediers magre tider

(BERLIN) Medieøkonomien og reklamebranchen har

det ikke godt i dette blæsende vinterlige efterår med massefyringer, konkurser og angste investorer som dominerende emner.

En lammende usikkerhed har bredt sig i den ellers så succesombruste medieverden, hvor reklame- og annonceindtægterne er

gået i bund.Ledende reklamefolk siger, at det vil være umuligt i resten af året at indhente det tabte. I

avisbranchen erkendes det, at de seneste fede årtier er forbi."Die Welt" skriver, at markedsforskningsinstituttet

Prognos i Basel har beregnet, at for de tyske dagblade vil året slutte med et 10 pct.s fald i annonceindtægterne.I

den tyske TV-branche er reklameindtægterne faldet 8 pct. Ingen venter mere, at det kan blive bedre i 2003.Bedre

britisk økonomi

(LONDON) Den britiske økonomi er atter på vej opad efter at den i nogen tid tabte farten. I det

seneste kvartal steg væksten 0,7 pct. eller det højeste i en tre måneders periode i de seneste to år.Det

foregående kvartal var væksten 0,6 pct. Omregnet til årsbasis steg BNP 1,7 pct. i det seneste kvartal og 1,3 pct.

i det foregående.

Håb om ny mobilbølge(BERLIN) Skifter man i Tyskland mobilteleselskab, kan man nu tage

sit indarbejdede nummer med sig over i det nye selskab mod et gebyr og det mener markedsforskere kan føre til en ny priskamp

mellem teleudbyderne med nedsatte priser.Det ventes, at hver femte mobilabonnent vil skifte selskab i den nære fremtid,

alt efter hvad der bliver tilbudt. I Tyskland er der 60 millioner mobilabonnenter. 80 pct. af dem er fordelt i de to største

selskaber T-Mobile og Vodafone.

Deutsche Bank måske med tab(BERLIN) I den tyske bankverden ventes med spænding

Deutsche Banks regnskabsopgørelse for årets tre første kvartaler.Tallene offentliggøres torsdag,

men vil ikke rumme dramatiske overraskelser, siger Deutsche Banks chef Ackermann.Trods store interne besparelser har banken

intet kunnet gøre ved faldet i indtjening som en følge af nedgangen i bankforretningerne. Første halvår endte

med et fald på 4,7 pct. i resultatet trods salg af andele i andre virksomheder for 15,7 mia. euro. Kyndige bankfolk antyder,

at DB i tredje kvartal kan have haft tab før skat på op til 70 mio. euro.

Detailhandlen øget i Norge(OSLO)

Den norske detailhandel har i indeværende års første halvdel øget omsætningen med 5,6 pct., sammenlignet

med samme periode i fjor, til 109 milliarder nkr, oplyser Statistisk Sentralbyrå.Tallet er netto før moms. Den

største fremgang har været i kolonialforretninger med et stort vareudvalg.

OPEC overproducerer(LONDON) OPEC-landene

producerede i september dagligt 2,67 millioner tønder råolie. Det er 12,3 pct. mere end olielandene havde aftalt.Algeriet

øgede med 30 pct., Venezuela med 24 pct. og Nigeria med 12 pct. OPECs produktion var i september på det højeste

niveau i år.

Tilbud til fattige lande

(SYDNEY) Australien har besluttet at fjerne alle toldafgifter og kvotaordninger

for 50 af verdens fattigste lande.De pågældende lande kan uden hindringer eksportere deres varer til Australien,

hvis premierminister Howard kritiserer mange lande, især USA, Japan og EU, for at lukke af for landbrugsvarer fra de fattigste

lande gennem toldmure og tilskud til egne landbrug.

Mest for nære turistmål(FRANKFURT) De stramme økonomiske

tider i Tyskland får ferierejsende til at vælge rejsemål til de gunstigste priser.På det punkt ligger

Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Tyrkiet i spidsen med langt flere tyske turister end i fjor.Bilende turister foretrækker

nære mål som Østrig og Italien.Nedadgående besøg af tyske turister har Spanien med Mallorca,

Grækenland, Ægypten, Tunesien og Marokko. Bombeattentatet på Bali har bragt turiststrømmen dertil til en

standsning. De tyske rejsebureauer omsætter årligt for over 20 mia. euro.

Skattevæsen efter Ericsson(STOCKHOLM)

Teleselskabet Ericsson får en ny skatteregning for sin måde at bogføre honorarer til udenlandske konsulenter. Skattevæsnet

siger, at der mangler tilstrækkelige oplysninger om udbetaling af et samlet beløb på 2,4 mia. kronor. Allerede

i december bad skattevæsnet om redegørelse for konsulenthonorarer og det blev af Ericsson indbragt for länsretten. Derefter

krævede skattevæsnet alle bilag for udgifterne på de 2,4 mia. kronor. Ericsson indsendte bilag i september, men

de blev underkendt undtagen beløb til samlet 827.780.942 kronor, skriver "Dagens Nyheter". Det kan ende med en ekstra

skatteregning på ca. 225 mio. kronor.

I USA holdes der på pengene

(WASHINGTON) USAs producenter af varige forbrugsgoder

fik i september 5,9 pct. færre ordrer end normalt og tilgangen af ordrer er nede på det laveste niveau i de seneste 10

år.Det kommer af forbrugernes frygt for at bruge flere penge end højst nødvendigt på grund af de

stramme vilkår på arbejdsmarkedet.Det eneste, der virkelig sælger i øjeblikkets USA, er parcelhuse

og ejerlejligheder. Her steg salget 1,9 pct.

Verizon sælger aktiver(NEW YORK) Teleselskabet Verizon Communications

Inc. har i tredje kvartal haft et udbytte på 4,4 mia. dollars eller 1,80 dollar pr. aktie.I årets ni første

måneder har Verizon haft et udbytte uden salg af aktiver på 1,8 mia. dollars ved en indtjening på 50,4 mia. dollars.

Det store resultat af tredje kvartal kommer fra et omfattende salg af aktiver og investeringer.Verizon arbejder på

at nedbringe sin gæld til 55 mia. dollars inden årets slutning.