Praktikpladspræmie uden effekt

Præmieringsordning. Praktikpladspræmien har udviklet sig til en udgift for arbejdsgiverne på over en halv milliard kroner årligt. Det er penge lige ud ad vinduet, mener Dansk Byggeri, for præmien har ingen effekt på, om virksomhederne tager lærlinge ind.

En økonomisk gulerod til gavn for unge, der mangler en praktikplads. Eller et gigantisk spild af virksomhedernes egne penge. Meningerne om den praktikpladspræmie, som et flertal i Folketinget indført i 2005, er delte.

Men Dansk Byggeri er ikke i tvivl. De 550 millioner kroner, som ordningen vil koste virksomhederne i ekstra bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER, er spild af penge.

En undersøgelse offentliggjort i Dansk Byggeris analysebrev Barometer viser, at praktikpladspræmien ikke rykker ved virksomhedernes motivation for at tage flere lærlinge.

Det, der tæller, når virksomheden skal beslutte sig for at tage en ekstra lærling, er, at lærlingen er en økonomisk gevinst for virksomheden. Det er i orden, at lærlingen er en udgift det første års tid, men samlet set over de fire år, praktiktiden varer, må lærlingen ikke give røde tal på bundlinjen.

Og her har en praktikpladspræmie på 20.000 kroner pr. ekstra elev i et år ingen effekt. Det har derimod efter-spørgslen på arbejdskraft og højkonjunktur i byggeriet.

Langt dyrere præmieTværtimod er virksomhederne utilfredse med at skulle betale langt mere til ordningen, end regeringen oprindeligt havde budgetteret med.

I år løber udgifterne til ordningen således op i 550 millioner kroner mod budgetterede 250 millioner kroner. Pengene kommer fra virksomhederne selv, som hvert kvartal indbetaler et beløb i AER-bidrag pr. fuldtidsansat. En del af indbetalingen dækker praktikplads-præmien. Siden ordningen blev indført, har stadig flere unge fået praktikplads i takt med, at behovet for arbejdskraft er vokset, og det betyder, at ordningen bliver stadig dyrere.

I 2008 ventes AER-bidraget således at stige med 400 kroner fra 1.970 til 2.370 kroner pr. medarbejder.

- I en højkonjunktur, hvor effekten af en praktikplads-præmie er minimal, vælger politikerne at brænde 550 millioner kroner af arbejdsgivernes penge af på en uigennemsigtig præmieringsordning ud fra, om de tager flere lærlinge nu i forhold til de tre forudgående år. Ikke om de generelt har et stort antal lærlinge eller måske i mange år har gjort en indsats for at uddanne de unge, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.