Praktikpakken fungerer ikke på egen hånd

Dansk Byggeri og erhvervsskolerne spår ikke praktikpakken nogen stor succes, medmindre den bliver fulgt op af andre tiltag.

Læs mere
Fold sammen

Bred enighed prægede Folketinget i maj, da regeringen i samarbejde med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale vedtog den såkaldte praktikpakke, der skulle sikre flere praktikpladser til de mange fortvivlede unge på erhvervsuddannelserne.

Den samme enighed er svær at spore ude blandt aktørerne i praktikpladskrisen. Her er der ingen store forventninger til pakken, der isoleret set vurderes at have begrænset effekt.

Pakkens vigtigste element er den kontante bonus på 16.000 kroner, som firmaerne kan nyde godt af, hvis de fastansætter en lærling. Louise Pihl, der er afdelingschef for Dansk Byggeri, mener dog ikke, at det er det økonomiske aspekt, der afholder mestrene fra at tage en lærling til sig.

- Selvfølgelig håber vi da, at det giver de erhvervsdrivende et incitament, men det nytter ikke for alvor noget uden mere at lave for firmaerne. I samarbejde med flere kommunale investeringer vil pakken nok give et ekstra boost og skaffe flere i praktik,« siger Louise Pihl, der pointerer, at det stadig er for tidligt at læse noget konkret ud fra tallene.

Flere kampagner

På landets største erhvervsskole, Syddansk Ehvervsskole, hilser man alle tiltag, der kan få flere ud i erhvervspraktik, velkommen. Kommunikationschef Lars Havelund ser dog kun pakken som ét af mange tiltag, der tilsammen vil afhjælpe manglen på praktikpladser.

- Den økonomiske præmie er ikke afgørende. Men sammen med muligheden for at kombinere skole og erhvervspraktik samt intensive kampagner rettet mod den store gruppe af virksomheder, der aldrig har brugt lærlinge, vil også dette tiltag have en effekt,« siger Lars Havelund, og fortsætter.

- Jeg er overbevist om, at der er mange virksomhedsledere, der ikke kender til mulighederne for at få praktikanter. Hvis vi kan få informeret om de gældende regler, vil det helt sikkert åbne nye døre.«

Ud over den kontante udbetaling for en ansat praktikant indeholder pakken også kampagnemidler, der skal udbrede interessen for at opslå flere lærlingestillinger. Midt i juni kom en udvidelse til pakken, der bestod af en lovning på næsten 1.500 flere skolepraktikpladser.