Politisk ønske om større ansvar

DA har tidligere været imod en barselsfond, hvorfor har I skiftet holdning?- Vi har først og fremmest været

imod, at staten lavede en barselsfond for arbejdsmarkedet. Vores opfattelse har været, at hvis der skulle laves en udligningsordning,

så ville vi selv lave den. I forhold til overenskomstforhandlingerne har vi udtrykt os forbeholdent, fordi det var afgørende

at få en omkostningsramme, der var tilfredsstillende for virksomhederne. Vi ville også sikre, at barselsfonden blev lavet,

så både den enkelte virksomhed, branche og lønmodtager blev tilfreds.Hvad frygtede I mest - en storkonflikt

eller et lovindgreb?- I forbindelse med en barselsordning ville vi selv stå bag den. Vi vil slet ikke have politikerne

til at lave en ordning. Jeg vil ikke sige, at vi har frygtet en storkonflikt. Forhandlingerne har været for langstrakte og besværlige,

men vores modpart har vist stor ansvarlighed.Hvordan kan I forsvare en udgift på næsten 400 mio. kr. til arbejdsgiverne?-

De 785 kroner pr. ansat skal jo ses som en slags forsikringspræmie, som skal give virksomhederne kompensation til løn

for folk, der er på barselsorlov. Det har jo været et politisk krav gennem det sidste år og et krav for lønmodtagerne

her til overenskomstforhandlingerne og derfor er barselsfonden et udtryk for den omfordeling, der er nødvendig.- Jeg

er sikker på, at en række mindre og mellemstore virksomheder får lettet deres dagligdag i forbindelse med de ulemper

de oplever, når kvinder går på barsel. Jeg håber, at ordningen gør det lettere for yngre kvinder at

blive ansat i små virksomheder. For i dag er der en overledighed blandt yngre kvinder.Hvor stor betydning har det,

at I selv styrer barselsfonden?- Det har meget stor betydning og har været helt afgørende. Det skyldes, at der

allerede findes en række ordninger, der både skal kunne blive videreført uden, at de berøres i deres indre

liv. Nu har vi sikret, at brancheordningerne kan videreføres og videreudvikles i en slags genforsikringsordning.Er

det ikke logisk, at man i et arbejdsgiverfællesskab er solidariske over for hinanden?- Det er jo et politisk valg, der

er truffet. Virksomhederne er efter natur ikke socialkontorer. De eksisterer for at producere produkter eller services. Men nu er

der i tiden et politisk ønske om, at virksomhederne skal påtage sig et større og større ansvar. Vi har

været villige til at tage skridtet med en barselsfond, fordi det sociale ansvar kan forenes med konkurrenceevnen.