Politisk hanekamp om adminstrativt bøvl

Venstre og de Konservative har forslag til, hvordan mængden af administrativt bøvl kan skæres ned og vil f.eks. tjekke lovgivning i andre lande. Regeringen har dog mere tiltro til egne initiativer.

»Regeringen har valgt en anden metode (end V og K, red.). Vi har valgt en virksomhedsrettet tilgang, hvor det er virksomhederne selv, der kommer med forslag til regelforenklinger,« skriver erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) i en mail til Berlingske. Foto: Keld Navntoft Fold sammen
Læs mere

Al ny erhvervsrettet lovgivning i Danmark skal ledsages af et nabotjek af lovgivningen i andre lande. Der skal indføres et treårigt regelstop for alle små og nystartede virksomheder. Og så skal ny regulering af erhvervslivet kun kunne træde i kraft på to faste tidspunkter om året.

Sådan lyder Venstres og de Konservatives seneste forslag til, hvordan politikerne kan slå tilbage i den evige kamp mod administrativt bøvl. Forslagene kom til førstebehandling i Folketinget i går, og allerede nu står det klart, at de bliver en del af en erhvervspolitisk kamp om, hvem der med rette kan profilere sig som bannerfører i kampen mod bøvlet.

Venstres erhvervsordfører Kim Andersen, der er initiativtager til de nye forslag, er overbevist om, at alle forslagene vil kunne få stor betydning i kampen mod bureaukratiet.

»Der er tendens til, at vi overimplementerer EU-regler i Danmark. Det vil kunne hindre mange byrder, hvis vi hver gang skeler til, hvad man gør i Sverige, Tyskland og Holland. Derfor vil et nabotjek have stor betydning,« siger Kim Andersen.

Han mener samtidig, at »alle små og nystartede virksomheder bør kunne regne med, at der ikke kommer nyt bøvl i en periode på tre år«.

»Der kan naturligvis være EU-lovgivning eller særlige forbrugerhensyn, man skal leve op til, men udgangspunktet bør være et treårigt regelstop,« siger han.

Regeringen har i forvejen gjort afbureaukratisering til en erhvervspolitisk mærkesag. Sidste forår nedsatte daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) ekspertorganet Virksomhedsforum for enklere regler, der med input fra erhvervslivet skal komme med forslag til en mindskelse af de administrative byrder. Det er indtil videre blevet til 161 forslag fra Virksomhedsforum, hvoraf 70 er helt eller delvist gennemført, mens 72 stadig behandles.

Ikke tiltro til forslagene

I Venstre nikker man anerkendende til Virksomhedsforums arbejde, men mener, at de nye forslag vil kunne bidrage med yderligere slagkraft i kampen mod bøvlet. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) har dog ikke meget tiltro til oppositionens forslag.

»I forhold til forslaget om et nabotjek er det allerede sådan i dag, at vi indhenter erfaringer fra udlandet, når det er relevant. Med hensyn til både regelstop og faste implementeringsdatoer for ny lovgivning viser erfaringer fra England, at man er nødt til at undtage rigtig mange regler fra begge dele,« skriver ministeren i en mail til Berlingske.

»Vi vil formentlig stå med samme problem i Danmark. Derfor synes jeg ikke, at vi skal indføre så firkantede regler,« fortsætter Annette Vilhelmsen.

Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, skærper retorikken yderligere. Forslagene kan måske lyde besnærende, men ingen af dem holder i praksis, mener Engelbrecht.

»Se f.eks. på forslaget om regelstop. Mange af Virksomhedsforums forslag om at mindske bøvlet kræver, at man laver nogle regler om, men med et firkantet regelstop vil det ofte blive vanskeligt. V og Ks forslag er ikke særligt overbevisende,« siger Benny Engelbrecht.

Begge politiske blokke har gennem flere årtier profileret sig på at ville gøre op med stigende bureaukrati fra den evigt malende lovmølle. I Venstre kalder Kim Andersen det trist, at regeringspartierne afviser de nye forslag.

»Man kan sagtens lave et regelstop på en måde, der tager højde for regeringspartiernes indvendinger, og vi kunne lave langt bedre nabotjek end i dag. Regeringen hænger fast i en gammeldags tænkning,« siger han.

Både Schlüter-regeringen, Nyrup-regeringen, Fogh-regeringen, Løkke-regeringen og Thorning-regeringen har haft deres egne programmer for at gøre op med bøvlet. Indtil videre har ingen dog formået at efterlade et indtryk af at have mindsket erhvervslivets samlede administrative byrder.