Politikere famler i blinde med indgreb

Økonomiske beslutninger er farlige for tiden. De mest præcise tal om dansk økonomi er nemlig mindst en måned forsinkede.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Afstanden mellem den danske og europæiske rente er blevet yderligere forkortet med gårsdagens rentedyk.
Læs mere
Fold sammen
Midt under en af de mest alvorlige økonomiske kriser i nyere tid, står politikerne uden samlede tal for, hvordan hele dansk økonomi udvikler sig.

De mest betydningsfulde og præcise tal for, hvordan det går dansk økonomi lige nu, er således stærkt forsinkede. Det betyder, at grundlaget for at træffe beslutninger om økonomiske indgreb er betydeligt dårligere end ellers, hvilket flere økonomer kalder »uheldigt« og »kritisk.«

Det er det særlige nationalregnskab for andet kvartal af 2009 fra Danmarks Statistik, som er forsinket med mindst en måned, og som først vil blive udsendt ved udgangen af september. Også tallene for tredje kvartal vil blive stærkt forsinkede.

Nationalregnskabet indeholder blandt andet de meget vigtige oplysninger om, hvordan bruttonationalproduktet (BNP), og dermed også den økonomiske vækst har udviklet sig. Men tal for beskæftigelse, eksport, forbrug, investeringer, produktivitet og andre vigtige størrelser er også en del af nationalregnskabet.

Det er beslutningen om at udskyde fristen for virksomhedernes indbetaling af moms med en måned, der er årsag til forsinkelsen. Momsoplysninger er således en hovedkilde til opgørelsen af det kvartalsvise nationalregnskab.

Men chefanalytiker Thomas I. Pedersen fra AE-rådet kaldet det for »uheldigt«, at så vigtige tal som disse bliver forsinket netop nu.

»Det er kritisk. I første kvartal klarede dansk økonomi sig dårligere end regeringen selv havde ventet, og når vi får tal for andet kvartal, kan udgangspunktet for næste års vækstskøn blive endnu dårligere. Vi står lige foran efterårets forhandlinger om næste års finanslov, og her kan tallene for, hvordan dansk økonomi udvikler sig blive meget betydningsfulde,« siger han.

Der kommer løbende en masse andre tal fra Danmarks Statistik med oplysninger om eksport og import, detailomsætning, arbejdsløshed og beskæftigelse. Men de samlede og fuldstændige tal i nationalregnskabet mangler.

Cheføkonom Helge J. Pedersen fra storbanken Nordea kaldet det også »uheldigt« med forsinkelser af denne art.

»Men der er også behov for mere pålidelige data. Nogle gange kommer der meget store revisioner tilbage i tid, hvilket er ret uheldigt. Det er nemlig meget afgørende lige nu, at der er et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger,« siger han.

På Danmarks Statistik siger Jeppe Haugaard, at tallene for tredje kvartal med sikkerhed også bliver forsinket.

»Men sådan som det ser ud nu, så burde tallene for fjerde kvartal udkomme som planlagt i slutningen af februar. Men forlænges den aktuelle særlov, vil også de tal blive forsinket,« siger han.

De øvrige EU-lande ventes at udsende deres BNP-tal i slutningen af august, hvilket er 60 dage efter kvartalets udløb. USA har allerede udsendt deres tal for andet kvartal, der viste, at den økonomiske nedgang var mindre end i første kvartal.