Politiet rejser tiltale mod FIH og Parkens tidligere ledelse

Bagmandspolitiet har torsdag rejst tiltale mod blandt andre Parken Sport & Entertainments tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard, den tidligere adm. direktør Jørgen Glistrup samt FIH Erhvervsbank for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder

Foto: Christian Als. Parkens tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard, alias Don Ø, og Parkens tidligere adm. driektør Jørgen Glistrup
Læs mere
Fold sammen

Parken Sport & Entertainments tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard og den tidligere adm. direktør Jørgen Glistrup  samt FIH Erhvervsbank er torsdag blevet tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder med aktier i underholdningskoncernen.

Det oplyser Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

"Der er i alt rejst tiltale mod fire personer og de to selskaber Parken Sport & Entertainment og FIH Erhvervsbank. Ud over den daværende bestyrelsesformand og den daværende direktør er der således rejst tiltale mod yderligere to personer, hvor der i øjeblikket er nedlagt navneforbud," hedder det i en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

Ifølge tiltalen nedlægges der også påstand om en samlet konfiskation af ca. 17,7 mio. kr. rettet mod Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup i forbindelse med deres udnyttelse af aktieoptioner i 2008.

Principiel sag

”Der er tale om en principiel sag af stor vigtighed for den grundlæggende tillid til markedet for handel med værdipapirer og for afgrænsningen af de børsnoterede selskabers adgang til at handle i egne udstedte aktier,” siger statsadvokat Jens Madsen.

Tiltalen vedrører Parkens tilbagekøb af egne udstedte aktier i perioden fra den 12. november 2007 til den 24. oktober 2008. Kursmanipulationen skete ifølge tiltalen ved, at Parken via FIH Erhvervsbank og Capinordic Bank købte ca. 95.000 stk. egne aktier på børsen til en værdi af ca. 113 mio. kr. Aktierne brugte Parken til aktieoptionsaftaler og som betalingsmiddel i forbindelse med et konkret projekt.

Parken købte ifølge SØIK samlet mellem 36 pct. og 73 pct. af alle omsatte aktier i markedet, mens købet udgjorde mere end 85 pct. af alle omsatte aktier i handelsdagenes lukkeauktioner, hvor dagens lukkekurs blev fastsat. På et betydeligt antal handelsdage udgjorde Parkens andel af de dagligt omsatte aktier over halvdelen af den samlede omsætning i markedet. I forbindelse med købene overbød Parken i betydeligt omfang de øvrige købere i markedet og betalte ofte en højere pris for aktierne, end de i øvrigt blev handlet til af andre.

"Ifølge tiltalen var Parkens køb i markedet egnet til at påvirke kursen på aktien i en retning, der afveg fra aktiens markedsværdi, idet købene var egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på aktien, og idet købene sikrede, at kursen på aktien blev fastholdt i et kunstigt eller unormalt niveau," skriver anklagemyndigheden

”Parken havde en så dominerende adfærd i markedet i forbindelse med købet af aktierne, at vi er af den opfattelse, at kursen på Parrkens aktie som en konsekvens af købet blev påvirket på ulovlig vis i en positiv retning i forhold til det generelle aktiemarked, hvor kurserne i samme periode var for nedadgående. Og at dele af ledelsen i Parken var klar over, at det forholdt sig sådan,” siger statsadvokat Jens Madsen.

Ifølge tiltalen har Parken endvidere i forbindelse med købet i perioder foretaget kursmanipulation, hvor Parken ved afgivelse af enkeltvise købsordrer sørgede for, at kursen på aktien lå på et bestemt ønsket niveau.

”Vi er af den opfattelse, at PARKEN også har begået kursmanipulation ved f.eks. at købe aktier i handelsdagens lukkeauktion, hvor man bevidst har budt en højere pris for aktierne med det formål, at aktiekursen skulle lukke i et bestemt højere niveau end den ellers ville være lukket i. Ved denne form for kursmanipulation vildleder man markedet om aktiens kurs og dermed om aktiens reelle værdi.” siger Jens Madsen.

Glistrup afviser

Jørgen Glistrup melder fra starten hus forbi.

"Jørgen Glistrup kan ikke erkende sig skyldig og afviser på ethvert punkt anklagemyndighedens opfattelse af sagen. Denne afvisning har Jørgen Glistrup klart tilkendegivet i forbindelse med de afhøringer, der har været gennemført. Det har imidlertid været vanskeligt for Jørgen Glistrup og forsvaret at trænge igennem hos bagmandspolitiet med de relevante synspunkter, da den pågældende medarbejder, der blev stillet til rådighed for afhøringer fra første færd var manipulerende, insinuerende og savnede enhver forståelse for sagens realiteter," skriver Jørgen Glistrups advokat Karoly Németh.

FIH Erhvervsbank har siden august 2011 også været sigtet for kursmanipulation i sagen. FIH bekræfter torsdag, at banken nu er tiltalt for medvirken, og at der i anklageskriftet er nedlagt påstand om bødestraf til FIH Erhvervsbank.

"FIH Erhvervsbank erkender sig ikke skyldig i tiltalen og vil under sages forberedelse ikke kommentere forholdet yderligere," skriver FIHs ledelse i en meddelelse til fondsbørsen.

Jørgen Glistrups advokat vil imidlertid gerne uddybe sagen. Den handler om Parkens køb af egne aktier i den periode anklageskriftet drejer sig om:

"Køb af egne aktier i den periode, som anklageskriftet omhandler, blev gennemført for at kunne afdække selskabets juridiske forpligtelser til at betale enten ledelsen og andre medarbejdere eller kontraktspartnere med aktier. Der blev ikke købt aktier i spekulationsøjemed, men udelukkende til afdækning af selskabets reelle behov for at kunne fyldestgøre kontraktlige forpligtelser," skriver Karoly Németh i sin pressemeddelelse.

Han oplyse endvidere, at afdækningsstrategien blev gennemført i samarbejde med professionelle banker og den til tilrettelagte strategi fulgte gængs markedspraksis.

"Jørgen Glistrup, der var adm. direktør i sigtelsesperioden, udførte kun de beslutninger, der i forvejen var taget af selskabets bestyrelse. Såvel selskabets bestyrelse som markedet var løbende orienteret om opkøbsbehovet og de gennemførte opkøb," skriver Glistrups advokat.

Også selskabet tiltalt

Selve Parken Sport & Entertainment bekræfter også torsdag, at det er tiltalt i sagen med påstand om bødestraf. Endvidere oplyser selskabet, at der er rejst tiltale mod en nuværende medarbejder i Parken. Den nuværende bestyrelsesformand John Dueholm pointerer imidlertid, at der ikke er rejst tiltale mod den nuværende koncerndirektør Anders Hørsholt.

"Hvorvidt Parken Sport & Entertainment vil kunne ifalde et strafansvar som konsekvens af den rejste tiltale kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, og derfor er det ikke muligt at vurdere om sagen kan få økonomiske konsekvenser for Parken Sport & Entertainment," skriver Dueholm i en meddelelse til fondsbørsen.