Pensionsselskaber vil forsikre seniorer

Tilbagetrækning. Ældre, der vælger at fortsætte i deres job, efter de er fyldt 65 år, kan bevare pensionsopsparing, gruppesikring og sundhedsforsikringer. Forsikring & Pension er klar til at udvide forsikringsordningerne.

Forsikrings- og pensionsselskaberne er parate til at lade aldersgrænsen for dækning ved pensionsordninger, gruppesikringer og sundhedsforsikringer følge den automatiske pensionsalder, når den som omtalt i ErhvervsBladet i fredags hæves fra 65 år til 70 år 1. januar næste år. Det oplyser brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Den nye aldersgrænse for automatisk tilbagetrækning i forskelsbehandlingsloven har ikke direkte betydning for aldersgrænserne for dækning i forsikrings- og pensionsordningerne. Men 65 år er ingen naturgiven grænse. Hvis der kommer en efterspørgsel efter forsikringer for gruppen mellem 65 og 70 år fra arbejdsgiverne, så vil vi naturligvis se på det, siger kontorchef i Forsikring & Pension Anne Seiersen.

Branchen har ikke den store erfaring med at forsikre de 65 til 70-årige. Derfor vil Anne Seiersen ikke give et konkret bud på, hvordan betingelserne for at udvide dækningen kunne blive.

Ældre i job kan være sundere- Det kan betyde dyrere produkter, men det afhænger i høj grad af, om den faktiske tilbagetrækningsalder stiger på grund af de nye regler. Man kan heller ikke afvise, at de ældre, der vælger at blive ved til de er 70 år er sundere end gennemsnittet, og at det derfor ikke påvirker risikoen ret meget, siger Anne Seiersen.

Den nye regel om, at ældre fremover først kan tvinges til at forlade deres job, når de fylder 70 år, er indført som et led i velfærdsreformen for at sikre, at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet.

Loven siger, at det fortsat er tilladt at have aldersgrænser i forbindelse med erhvervstilknyttede sikringsordninger altså arbejdsmarkedspensionsordninger.