Pensionsordning for selvstændige breder sig

Pension. PensionDanmark har indgået samarbejde med HTS om EjerPension.

PensionDanmark og HTS starter i dag salget af pensionsproduktet EjerPension til HTS's medlemsvirksomheder.

- Mange selvstændige sparer ikke op til pension. EjerPension er et tilbud til virksomheds-indehavere og medarbejdende ægtefæller om at få en pensionsordning, der svarer til den pensionsordning, som de overenskomstansatte medarbejdere har. Det er ikke altid nok at have sin virksomhed som pensionsopsparing. Som selvstændig har man også brug for at spare op ved siden af, udtaler adm. direktør Ole Krog, HTS.

EjerPension blev lanceret i oktober sidste år, hvor PensionDanmark indgik en aftale Dansk Byggeri.

EjerPension er et tilbud om pensionsopsparing i form af ratepension, forsikringer med udbeta-linger ved førtidspension, kritisk sygdom og dødsfald samt en sundhedsordning i én samlet pakke. Forsikringspræmier og omkostninger til administration er i bund. Det årlige administrationsbidrag i Ejerpension er på 363 kr.

- PensionDanmark administrerer i forvejen arbejdsmarkedspensioner for godt 500.000 lønmod-tagere, herunder godt 115.000 lønmodtagere ansat inden for handel, transport og service. Det giver os en række stordriftsfordele, som nu også kommer HTS’ medlemmer til gode, udtaler adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.