Pensionsmilliarder skal bane vejen for vækst

Det skal være nemmere for de små og mellemstore virksomheder at skaffe kapital til deres udvikling. Derfor ønsker

regeringen en hjælpende hånd fra pensionsbranchen, så en større del af den gigantiske pensionsformue, kan

blive kanaliseret over til underskoven af virksomheder i Danmark.


Det er en af nøglepunkterne i regeringens nye handlingsplan

"Vækstvilkår i Danmark". Heri opremser regeringen en lang række styrker og svagheder i den danske økonomi.
minussiden tæller, at de finansielle markeder ikke fungere godt nok. Der er ikke penge og kapital nok til iværksættere

og de små og mellemstore virksomheder. Det vil regeringen forsøge at rette op på ved at kontakt til pensionsselskaberne

og sammen med dem drøfte "mulighederne for at forbedre rammerne for tilførsel af risikovillig kapital til danske

virksomheder".


- Der er behov for mere risikovillig kapital til danske virksomheder. Det er ikke nok med den gode ide, der

skal også være ressourcer i form af venturekapital, siger Bendt Bendtsen, der understreger, at regeringen ikke vil lovgive

på området.


- Men vi vil i dialog med pensionsinstitutterne for at få dem til at placere pengene anderledes.
- Mange af dem vil gerne have en bredere portefølje og investere i andet end guldrandede virksomheder. Pensionsmidlerne

skal også gerne sættes nogle steder, hvor de kan gavne SMV-virksomhederne, siger Bendt Bendtsen.


I pensionsbranchen

bliver den klare melding fra regering mødt med undren. Formanden for brancheforeningen Forsikring og Pension, adm. direktør

i AP Pension, Holger Dock, understreger, at pensionsselskaberne gerne vil tale med regeringen.


Men Holger Dock tror ikke på,

at det vil give flere penge til SMV-virksomhederne og iværksætterne.


- Vi har sympati for tanken om at skaffe mere

kapital. Men vi har svært ved at se, at vi kan gøre mere end vi allerede gør i dag, siger Holger Dock og fremhæver,

at flere selskaber er begyndt at investere i de mere farefulde unoterede aktier via forskellige fonde.


Men samtidig er pensionsselskaberne

bundet af lovgivningen. Den siger, at selskaberne skal investere kundernes penge så sikkert som muligt og med et så højt

afkast, som det er muligt. Hvis selskaberne sætter alt for mange penge i iværksætterne, kan de hurtigt komme på

kant med lovgivningen.


Hertil kommer, at pensionsselskaberne har Finanstilsynets hede ånde i nakken. Tilsynet skal sikre,

at selskabernes investeringer ikke bliver for risikable målt i forhold til deres samlede formue. Det fik dele af pensionsbranchen

for alvor at føle efter 11. september sidste år.


- Efter de bratte kursfald på aktiemarkederne og den lave

rente blev vi opfordret til at være mere forsigtige i vores investeringer. Så regeringens ønske hænger ikke

helt sammen. Man kan ikke både blæse og have mel i munden på samme tid, siger Holger Dock.