Pensionskasser skal sikre at flere forbliver i arbejde

Pensionsselskaberne skal spille en langt mere aktiv rolle i kampen for at fastholde folk på arbejdspladsen.


Det foreslår

sekretariatschef Henrik Brandt, der sidder på Udviklingscenter for beskæftigelse på særlige vilkår.

Han mener, at pensionsselskaberne kan bidrage endnu mere til arbejdspladsernes rummelighed. Især førtidspensionssagerne

kan effektiviseres, hvis en registersammenkøring af kommunerne og pensionsselskaberne bliver en realitet.


- Registret

skulle automatisk sikre, at pensionselskaberne bliver informerede, når et pensionsmedlem får tilkendt førtidspension.

Et tættere samarbejde vil sikre, at flere folk, der ellers ville ryge ud af arbejdsmarkedet, bliver fastholdt i jobbet, siger

Henrik Brandt, som mener, at pensionsselskabernes tætte kontakt til virksomhederne netop er en hjørnesten i arbejdet

med rummelighed.


- Det ville være effektivt, hvis samarbejdet mellem kommuner og pensionsselskaber blev sat mere i system,

så tilfældighederne ikke råder. Et pensionsselskab kan jo kun have interesse i at være medspiller, så kunden

undgår førtidspension, fastslår Henrik Brandt.Uoverskuelig jungle

Marianne Balthzer Sørensen,

der leder Tryg Healtcare Pension, giver Henrik Brandt ret i, at kommunerne og pensionsselskaberne taler for lidt sammen. Der er forløb,

der ikke er hensigtsmæssige.


- Det er besværligt for borgeren og virksomheden at skulle igennem mange forskellige

instanser. Derfor skubber vi på for at få et bedre samarbejde, siger hun.


Tryg har ligefrem oprettet et rådgivningscenter

Tryg Linje, hvor virksomheder og borgere kan få hurtigt respons. Tryg holder også informationsmøder om aktiv sygepolitik

og kurser om den svære samtale, når en medarbejder bliver syg.


- Jeg kan ikke se ideen med en registersammenkøring.

Men det er rigtigt, at der er mange aktører på det her område. Og det er en ren jungle for de personaleansvarlige

i virksomheder. For virksomhederne har helt klart en vilje til at være rummelige, men det er meget uoverskueligt, siger Marianne

Balthzer Sørensen.


Pensionsservicedirektør Karin Kjemtrup fra PFA Pension tror ikke på et samkøringsregister.

Bl.a. fordi både forbrugerne og Forbrugerrådet vil have en mening om det.


- For både kommunen og vi har tavshedspligt.

Men i dag orienterer vi jo også hinanden og har et tæt samarbejde. Vi henvender os jo automatisk til kommunen, hvis vi

skaffer et fleksjob eller revaliderer en kunde, siger hun.


Rummeligheden er en vigtig brik i regeringens plan "Flere i arbejde",

der offentliggøres i dag.