Pensionsfidus klinger højlydt i statskassen

Finansminister Bjarne Corydon (S) kan sidde i Finansministeriet og se milliarder fosse ned i statskassen fra danskernes kapitalpensioner.

Foto: Bax Lindhardt. Finansminister Bjarne Corydon ser milliarder fra pensionsopsparinger rulle ind i statskassen
Læs mere
Fold sammen

Det har været en særdeles indbringende forretning for finansminister Bjarne Corydon (S) her på kort sigt, at give danskerne mulighed for at omlægge deres kapitalpensioner til en aldersopsparing.

Interessen for at udnytte denne såkaldte pensionsfinte er nemlig så stor, at staten sidste år fik 60 milliarder kroner ekstra i kassen alene som følge af dette, viser tal fra Skatteministeriet.

Det er to milliarder mere end staten skønnede så sent som i december, og det er hele 30 milliarder mere end staten ventede af indtægter på dette område så sent som i august sidste år.

Også i 2013 var der mange, som omlagde kapitalpensioner, og her kom statens indtægt op på 28,4 milliarder kroner. Så det er op mod 90 milliarder kroner, der på to år er trillet ned i statskassen som følge af den særlige pensionsfidus.Muligheden for at omlægge kapitalpensioner fortsætter i år, og her vil alle med pensionspenge hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) også og automatisk få omlagt deres pensioner.

Der er lidt over 54 milliarder kroner sparet op hos LD, så det vil med en skattesats på 37,3 procent give staten en indtægt tæt på 20 milliarder kroner.

Fordelen ved at omlægge sin kapitalpension til en aldersopsparing er, at man slipper med at betale 37,3 procent i skat af opsparingen nu frem for 40 procent senere.

For opsparing, der er foretaget på kapitalpensioner før 31.12.1979, er afgiften dog lavere og nede på 25 procent, og også de pensioner får en rabat på 2,7 procent, og kan således frikøbe deres pension for skat ved at betale 22,3 procent nu.

De store indtægter på dette område er en vigtig årsag til, at staten sidste år havde et overskud på tæt ved 34 milliarder kroner på sit budget. Men den særlige PAL-skat på 15,3 procent, som betales af al afkast på pensioner, har også givet staten store indtægter i fjor, fordi både aktier og obligationer.

Det er hele 57 milliarder kroner, at PAL-skatten har klinget med i statskassen sidste år, hvilket er 25 milliarder mere end staten skønnede i august.

I år og til næste år ventes igen underskud på de offentlige budgetter i nærheden af 50 milliarder kroner, men det kan ikke udelukkes, at Bjarne Corydon finder på nye måder at få ekstraordinære indtægter på.

De senere år er SP-pengene først blevet frigivet. Derefter blev efterlønsbidraget hævet af de fleste, og siden er kapitalpensioner i stor stil lagt om og LD pengene ændret til en aldersopsparing.

Så blikket kan meget vel tænkes at blive rettet mod danskernes store ratepensioner, som kan kaste gigantiske summer af sig, hvis de beskattes nu frem for senere.

De ekstra indtægter, som kommer i statskassen fra denne slags mere kreative tiltag, skal efter planen bruges til at nedbringe statens gæld, sådan at der ikke kommer til at mangle penge fra skatten på pensionerne ude i fremtiden og fremtidens generationer dermed stilles dårligere end de nuværende.