Pensionsfidus for selvstændige gemt i nye regler

Regeringen har forbedret de selvstændiges muligheder for at spare op til deres tredje alder. Helt uventet viser det sig nu, at de nye regler indeholder en ekstra julegave til de mange tusinde selvstændige, som helt eller delvist har solgt deres virksomhed i løbet af i år.

Ved at bruge de nye pensionsregler på den rigtige måde kan den gruppe af selvstændige nemlig få et større fradrag i deres personlige indkomst end overskuddet i virksomheden berettiger til. Fremgangsmåden er ganske enkelt at kombinere reglerne om at sætte penge ind på en ophørspension med reglen om, at 30 pct. af virksomhedens overskud kan indskydes på en ratepension.

Hvis den enkelte i år eksempelvis har en skattepligtig avance ved salg af driftsmidler på 200.000 kr., kan hele beløbet indskydes på en ophørspension, hvis personen opfylder betingelserne for at gøre det. Men samtidig kan der yderligere sættes et beløb svarende til 30 pct. af de 200.000 kr. ind på en ratepension eller en livrente. Den indbetaling giver også fuldt fradrag, og den enkelte kan få reduceret sin skattebillet med 260.000 kr., selv om overskuddet i virksomheden kun er på 200.000 kr.

Metoden er fuldt lovlig, fordi indtægterne fra salg af driftsmidler ifølge de nye regler regnes med ved beregningen af det overskud, som kan sættes ind på en pensionsordning.

Reduceret indkomsten

- Det specielle ved slag af driftsmidler er, at denne fortjeneste også kan anvendes ved indskud på en ophørspension. Brugen af begge ordninger er meget attraktivt for dem, der har et stort opsparet overskud, som de skal have efterbeskattet, fordi de er hører op med at drive virksomhed. Ved at kombinere de to indbetalinger får de reduceret deres personligt indkomst, og derved få begrænset topskatten, siger skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer Jørgen Frausing.

Skatterådgiver og partner i KPMG Ursula Riis er helt enig i FRR''s fortolkning af de nye regler.

- Det er en god måde, hvis den enkelte skal have trukket et opsparet overskud ud af virksomheden. Men man skal være opmærksom på, at avancer ved salg af ejendomme og goodwill ikke indgår i den del af overskuddet, som giver ret til et fradrag efter 30 pct.-reglen, siger Ursula Riis.

Hun fremhæver, at indskuddet på en pensionsordning før de selvstændige har lavet deres regnskab færdigt. De kender derfor ikke deres overskud, og det kan være svært at ramme et beløb svarende til 30 pct.

- Det bør dog ikke give anledning til de store problemer. Hvis der er indbetalt mere end de 30 pct., får man blot den næste del af fradraget året efter, siger Ursula Riis.

Hun påpeger, at hvis indbetalingerne til en pensionsordning kommer fra midler i virksomheden, skal der tages højde for det ved opgørelsen af årets hævninger.