Pensionsbranchen vejrer morgenluft

Pensionsselskaberne gør klar til oprustning. Regeringen vil frigive den særlige pensionsopsparing, så lønmodtagerne

selv kan få lov til at bestemme, hvor de vil placere deres penge.


Forslaget fremgår af den netop indgåede finanslov

mellem regeringen og Dansk Folkeparti.


Hei hedder det, at den særlige pensionsopsparing, SP, bliver lavet om til en individuel

ordning og at der fastsættes regler, så kontohaverne i SP fra 2003 får ret til at flytte deres indestående

inklusive renter til en anden pensionsordning.


Opsparingen har hidtil været en del af indbetalingerne til ATP og er en tvungen

ordning for både lønmodtagerne og de selvstændige.


Den omfattede sidste år omkring 3 mio. danskere,

der alle betale 1 pct. af deres løn eller indkomst ind til ordningen. Den er således lidt af en guldgrube for pensionsselskaberne

at få fat i.


Direktør i Pension for Selvstændige, PfS, Jens Raunkjær, glæder sig over forslaget

fra regeringen.


Han fremhæver, at PfS inden længe vil sætte ind med en offensiv, så fleste muligt af

pensionsselskabets kunder flytter deres opsparing over til PfS.


- Når man har sådan en ordning, som SP er det fornuftigt,

at den enkelte selv kan vælge, hvor vedkommende vil placere sin opsparing, siger Jens Raunkjær.


- Vi håber

på, at de nye regler også kommer til at gælde for de fremtidige indbetalinger, og at reglerne gøres så

fleksible som muligt. På den måde vil den enkelte kunde kunne vælge at sætte sin opsparing i for eksempel

et unit link produkt, siger Jens Raunkjær.


SP-ordningen havde ved udgangen af 1999 en formue på 10,5 mia. kr. Dens omkostninger

pr. kontohaver udgør cirka 7 kr. årligt, og hver enkelte konti bliver hvert år forøget med SP''s investeringsafkast.


Det

er således de to nøglepunkter i form af gebyrer og afkast, som pensionsselskaber skal ud og konkurrere med ATP om.


-

Når der er tale om en tvungen indbetaling, kan vi godt klare administrationen billigere end ATP, lyder det håndfast fra

Jens Raunkjær.


Med forslaget tager regeringen første skridt til en reform af det danske pensionssystem. Regeringen

har nedsat et udvalg, der skal komme med et forslag til, hvordan der kan sættes ind med yderligere tiltag i den retning. Rammerne

for udvalget ventes meget snart at ligge klar.