Pensions-selskaber klar til milliard-investeringer

Flere pensionsselskaber er begejstrede over transportministerens signaler om at etablere en havnetunnel med privat kapital.

Foto: Bent R. Petersen. Byggeri på Nordhavnsvej på Østerbro er en af tilkørselsvejene til den kommende havnetunnel.
Læs mere
Fold sammen

Flere af Danmarks største pensionselskaber er klar til at investere store milliardbeløb i en københavnsk havnetunnel og andre store infrastrukturprojekter, som politikerne ønsker at finansiere med privat kapital. Det slår flere selskaber fast som reaktion på transportminister Henrik Dam Kristensens (S) signaler om muligheden for at etablere en havnetunnel i et offentligt-privat-samarbejde (OPP).

I pensionsbranchen er der glæde over Henrik Dam Kristensens meldinger, og flere selskaber taler om, at en havnetunnel er rykket et skridt nærmere.

»Det lyder absolut positivt, at transportministeren forholder sig åben for en havnetunnel finansieret via OPP. Det virker som om, at en realisering af projektet er rykket nærmere. Blandt store investorer er der en klar interesse i at finansiere et sådant projekt,« siger adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen.

Han melder sig klar til at investere »adskillige milliarder i en havnetunnel, hvis modellen er rigtig«. Pensionsselskabernes interesse skyldes bl.a., at der vil være tale om en relativt sikker investering over en lang periode.

»Der vil i givet fald blive tale om en langvarig kontrakt mellem investorerne og staten, og netop det lange afkastforløb passer godt til vores pensionsforpligtelser. Der er samtidig tale om et stort projekt med en sikker modpart i form af staten,« siger Hasse Jørgensen.

Flere pensionsselskaber har tidligere tilkendegivet interesse for tunnelprojektet, men de har hidtil ikke haft tydelige signaler fra transportministeren at forholde sig til.

OPP dyrere end statslån

I Danmarks største pengetank, ATP, kalder underdirektør med ansvar for infrastruktur Ulrik Weuder transportministerens meldinger for »meget positive«. Han fremhæver, at erfaringerne fra andre europæiske nabolande viser, at OPP-projekter oftest kan sikre en mere effektiv drift af anlægget, og at det kan mindske risikoen for forsinkelser og budgetoverskridelser.

»OPP handler om at optimere vores samfundsværdier og ikke kun om, hvem der kan låne billigst. Samtidig bliver der overført risiko fra skatteyderen til den private part,« siger Ulrik Weuder.

Kan staten ikke selv låne så billigt, at OPP-modellen oftest bliver dyrere for skatteyderne end den traditionelle finansiering?

»Staten kan typisk låne til en lidt lavere rente end infrastrukturprojekters ejere kan. Men de to ting kan ikke sammenlignes, da pensionsselskaberne overtager risikoen ved budgetoverskridelser, forsinkelser, vedligeholdelse, drift m.m.«

Ulrik Weuder understreger, at ATP ikke har taget stilling til, om man vil skyde penge i en havnetunnel, da man endnu mangler at se projektet konkret.

»Men det er bestemt en mulighed, at vi vil deltage i anlægget og driften,« siger han.

Det helt store spørgsmål er, om pensionsselskaberne og politikerne kan blive enige om en model, der sikrer, at staten undgår at betale overpris samtidig med, at pensionsselskaberne får et tilfredsstillende afkast. En mulig model kan være, at staten garanterer for en stor del af finansieringen, så pensionsselskaberne stiller sig tilfreds med et mindre afkast.

Til gengæld kan den yderste del af finansieringen, hvor risikoen ligger, blive uden statsgaranti, så pensionsselskaberne løber risikoen og dermed vil kræve et større afkast for en mindre del af beløbet.