Penge til Samsø Energi- og Miljøkontor

Samsø Energi- og Miljøkontor har modtaget 150.000 kr fra den jysk-fynske ForskerKontakt til at formidle viden om lokale vedvarende energi-projekter, der er opsamlet i projektet "Samsø - Danmarks vedvarende energi-projekter". Samsø blev i 1997 udpeget som energiø, og inden udgangen af 2008 skal øen være totalt selvforsynende med vedvarende energi. Allerede halvvejs i forløbet blev målet mere end nået med elproduktion fra vindmøller, og i 2003 var 60 pct. af varmeforsyningen omstillet til flis, halm og solernergi. De netværk, som ForskerKontakten er med til at sætte i søen, har alle til formål at bidrage til vidensudvekslingen mellem forskningsverdenen og virksomhederne i det jysk-fynske område og dermed fremme erhvervsudviklingen. På den måde skabes grundlag for produktudvikling og etablering af kommercielt bæredygtige projekter.er