Pendlere med ekstra blik på selvangivelsen

Læs mere
Fold sammen
Landets mange tusinde pendlere med befordringsfradrag skal tage et ekstra blik på deres selvangivelse for 2003. For første

gang beregner ToldSkat helt automatisk deres befordringsfradrag, men beregningen tager ikke hensyn til, at nogle pendlere med fuld

fradragsret kører en omvej til og fra arbejde.Sådan lyder budskabet fra revisionsfirmaet Ernst & Young, og

det bliver bakket op af ToldSkat. Den ny service fra ToldSkat betyder, at ens eventuelle befordringsfradrag vil fremgå af den

selvangivelse, som man får i hænderne i løbet af februar måned. En klar lettelse i forhold til tidligere,

hvor pendlerne selv skulle gøre ToldSkat opmærksom på, hvor stort et fradrag de skulle have.- Det er vældig

godt, at befordringsfradraget nu kommer til at fremgå af selvangivelsen. Men man skal passe på ikke at komme til at snyde

sig selv ved at stole blindt på tallene. Pendlerne er nødt til at kontrollere, om beregningerne er korrekte, siger senior

manager i skatteafdelingen i Ernst & Young Annie Baare.Hun fremhæver, at befordringsfradraget for 2003 er på

1,60 kr. for pendlere, der kører mellem 25 og 100 km om dagen. For personer, der kører under 24 km er der ingen fradrag.

Men spørgsmålet er, hvordan antallet af kilometer bliver fastlagt. Ifølge ligningsvejledningen skal befordringsfradraget

gøres op på baggrund af den normale transportvej til og fra arbejde ved kørsel i bil. Dog kan der opstå

spørgsmål om brug af motorveje, omfartsveje og lignende, der gør ruten længere, men nemmere og hurtigere.-

Man kan godt tillade sig at køre en længere strækning. Det vil også give fuldt fradrag, hvis man kan redegøre

for, at det tager kortere tid. Men den situation er ikke nødvendigvis med i beregningerne fra ToldSkat, siger Annie Baare.Det

bekræfter kontorchef i ToldSkat Keld Borup.- Vores udgangspunkt er ikke den korteste vej, men derimod den hurtigste. Dog

er systemet ikke fuldkomment, og det tager ikke hensyn til alle forhold. Så det er en god ide at se tallene igennem, siger Keld

Borup.Han fremhæver, at man som noget nyt i år allerede fra 4. februar kan gå ind og se ens fortrykte selvangivelse

på ToldSkats hjemmeside. Hvis beregningerne for eksempelvis befordringsfradraget ikke er korrekte, kan man gå ind og rettet

det.- Hvis det sker i februar vil det være tids nok til, at man kan få årsopgørelsen sammen med selvangivelsen,

siger han.Ifølge tal fra Skatteministeriet er der små 800.000 danskere, som pendler mere end 24 km til og fra arbejde.

Det giver et samlet fradrag på 9,3 mia. kr. i år 2003. Den skattemæssige værdi af det fradrag er på

3,1 mia. kr. Det skyldes, at befordringsfradraget kun kan trækkes fra i amts- og kommuneskatten.