Patentet er ingen selvfølge

seniorjournalist

Eneret. Ordet lyder skræmmende. Monopoler bryder vi os ikke om.

Det hjælper lidt, når ordet eneret forbindes med ordet patent. For nok kan man i de fleste lande i verden opnå eneret på en opfindelse, men den er tidsbegrænset. Og modydelsen er, at man stiller sin viden om opfindelsen til rådighed for andre.

Patenter søger stadig flere. Verdens største patent-organisation, European Patent Office, fik i fjor 275.000 ansøgninger – ikke bare fra europæiske lande, men fra hele kloden.

Nok foragter mange ude i verden det gamle Europa med alle vækstproblemerne og de stivnede samfundsmodeller.

Men når det kommer til stykket, er mange af de store opfindelser gjort af europæere. Og vores patent-system i Europa er faktisk bedre udviklet, end det er uden for Europas grænser.

Det skyldes bl.a. det europæiske enhedspatent, som gør det muligt at opnå patent i en lang række europæiske lande med blot én ansøgning. Det tog over 40 år at bliv enige om det fælles europæiske patent. Til gengæld repræsenterer det et stort fremskridt.

Endnu mangler en række lande at ratificere aftalerne om det europæiske enhedspatent.

Spanien holder sig stadig udenfor, fordi det spanske sprog ikke er obligatorisk, når man skal søge et europæisk enhedspatent. Men ellers kører ratificeringsprocessen fornuftigt, som den også gjorde i Danmark i fjor, hvor vi godkendte enhedspatentet ved en folkeafstemning.

Patenter er nødvendige for at sikre opfindere en mulighed for at kapitalisere på deres opfindelse.

Det kræver stort slid og mange penge at opfinde noget ægte nyt. Kunne man bare uden videre kopiere en opfindelse uden tilladelse, ville de færreste gøre sig besværet med at finde på noget nyt.

Omvendt er det vigtigt, at den nødvendige viden om en opfindelse bliver offentligt tilgængelig, så opfindelser ikke gøres to gange.

Patenter er nødvendige for at sikre orden i markedsøkonomien. Men de er ingen selvfølge. Politisk har der fra tid til anden været kritik af patenterne. De beskyldes for at begrænse den frie konkurrence og gøre eksempelvis medicinalprodukter urimelig dyre.

Men man skal huske, at patenter altid udløber. Desuden er alternativet til patentering at holde en opfindelse hemmelig så længe som muligt. Men det er svært i vores stadig mere gennemsigtige verden. Og uhensigtsmæssigt, fordi den videndeling, som et patent forudsætter, er den bedste vej til at finde på nye produkter og løsninger.