Panderynker fra DI til Finanslovsudspillet

Administrerende direktør i DI, Karsten Dybvar, kommenterer regeringens finanslovsudspil.