På Als mærker de opsving

Det globale opsving er kommet til Als. Øen ud for Østsønderjylland med flere store internationale industrivirksomheder

har det seneste halve år oplevet en jobvækst på flere hundrede nye arbejdspladser, og meget tyder på, at de

gode tider varer ved i den kommende tid.- Vi plejer at have fremgang i foråret og lavsæson i løbet af efteråret, men

i år er det kommet tidligere til os og tyder på at vare ved længere. Markedet er oppe, og ydermere har vi vundet

markedsandele, især i USA, men også Europa er ved at komme godt med, siger personalechef Else Guldager fra mobilhydraulikgiganten

Sauer-Danfoss i Nordborg.Med 1900 medarbejdere i det danske hovedsæde er staben øget med et par hundrede siden

årsskiftet, og virksomheden er personalemæssigt på sit højeste siden fusionen mellem Danfoss-divisionen Fluid

Power og tysk-amerikanske Sauer-Sundstrand i maj 2000.Sauer-Danfoss har i år valgt at ansætte flere - studerende

og andre med ønske om korttidsansættelse - på midlertidige aftaler i op til ni måneder.Således

er 120 af årets nye medarbejdere kun sikret arbejde i nogle måneder, mens 60 i produktionen og 20 nye funktionærer

har fået mere varige job.- Vi har haft en bevidst strategi om at ansætte flere midlertidigt det seneste år,

fordi der gik lidt for meget svingdør i det. Nu har vi mulighed for at ansætte meget velkvalificerede medarbejdere fast,

mens de midlertidigt ansatte og vi har mulighed for at se hinanden an, siger Else Guldager.En anden af øens store industrivirksomheder,

Linak A/S, løb efter mange års fremgang i fjor ind i en periode med flad vækstkurve, og for første gang

i en årrække blev det nødvendigt at afskedige medarbejdere. Den udvikling er nu vendt.- Vi ansætter

atter løbende nye medarbejdere men har på grund af ferien knapt et overblik over hvor mange. I de seneste tre-fire måneder

har vi vel ansat op til 10 nye medarbejdere pr. måned og er nu oppe på 900 medarbejdere ved hovedsædet. For et år

siden var vi nede på ca. 800, siger personalechef Anne-Marie Gissel.Linak har fremgang i den generelle ordremængde

på hæve/sænke-systemer, lineære aktuatorer, til hospitals- og plejesektoren, kontormøbler og industrien,

og især det vigtige USA-marked tegner pænt, ligesom de europæiske kunder efterspørger deskline-serien til

produktion af kontormøbler.Anne-Marie Gissel anser mulighederne for fortsat flere job for gode.

Danfoss effektiviserer

Danmarks

største industrivirksomhed, Danfoss, er lokomotivet i de syv kommuner i Sønderborg-området, og her er beskæftigelsen

i Danfoss A/S i Nordborg siden november 2003 øget fra 4217 til 4335 ansatte.Kommunikationsdirektør Ole Daugbjerg

tør dog ikke stille en række nye arbejdspladser i udsigt.- I årene med om end ikke lavkonjunktur, så

dog ikke frygtelig morsomme tider, har vi ligesom industrien i resten af verden været inde i en effektivisering, og der er stadig

et stykke vej, før vi har udnyttet mulighederne for at øge kapaciteten med den nuværende stab fuldt ud, siger Ole

Daugbjerg.Det sønderjyske arbejdsmarkedsråd kommer 19. august med den kvartårlige arbejdsmarkedsredegørelse,

og den ventes ifølge fuldmægtig KarstenTroelsgaard, AF Sønderjylland, at anslå samme optimistiske

tone for Sønderborg-området med kommunerne på Als som den forrige.- Der er mange vidensintensive virksomheder

i Sønderborg-området, og jeg tror, meldingen vil være, at der beskæftigelsesmæssigt er noget positivt undervejs.

Området plejer at have en relativt lav ledighed i forhold til det øvrige Sønderjylland, siger Karsten Troelsgaard.Sønderborg-området

havde i maj en ledighed på 5,4 pct. mod 6,0 pct. i hele Sønderjylland og 6,1 pct. på landsplan. Efter en periode

med relativt større stigning i mændenes ledighed var den i maj faldet med 4,8 pct. i forhold til året før,

mens kvindernes var steget med 6,1 pct.Faldet i mændenes ledighed indikerer, at der kan være gang i et opsving.