Overskuddet på handelsbalancen voksede i november

Eksporten af varer steg med 1,0 pct. og importen faldt med 1,6 pct. i november og det resulterede i et større overskud på handelsbalancen i Danmark.

Læs mere
Fold sammen

Overskuddet på handelsbalancen var sæsonkorrigeret på 5,7 mia. kr.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. I oktober var overskuddet på handelsbalancen 4,4 mia. kr. sæsonkorrigeret.

- Eksporten steg primært som følge af en stigning i salget af lægemidler. Faldet i importen skyldes bl.a. et fald i køb af mængden af olieprodukter. Handelsoverskuddet steg 1,3 mia. og endte på 5,7 mia. kr., skriver Danmarks Statistik.

I november var der et sæsonkorrigeret overskud på betalingsbalancens løbende poster på 11,9 mia. kr., hvilket er 1,8 mia. kr. større end i oktober.