Overraskende høj vækst i andet kvartal

Dansk økonomi voksende med 0,5 procent i andet kvartal og overgik dermed forventningerne.

Foto: BAX LINDHARDT.
Læs mere
Fold sammen
Væksten i dansk økonomi blev på 0,5 procent i andet kvartal sammenlignet med årets første tre måneder, og overgår dermed forventningen på 0,2 procent.

Baggrunden er en fremgang i eksporten, investeringer og det offentlige forbrug. En tilbagegang i lageropbygningen bidrog negativt. Det viser nationalregnskabet for andet kvartal, som Danmarks Statistik har offentliggjort fredag morgen.

Danske Bank kalder BNP-væksten for »en glædelig overraskelse.«

»Det ser ud til at dansk økonomi for alvor er ved at finde fodfæste igen. Det betyder også, at det ikke er urealistisk, at den økonomiske vækst for hele året vil lande omkring regeringens nye skøn på 0,2 procent. Det kræver dog, at udviklingen fortsætter i løbet af andet halvår,« det skriver økonom Jens Nærvig Pedersen, Daske Bank i en kommentar til tallene.

De samlede bruttoinvesteringer steg med 0,9 procent i andet kvartal, hvilket dækker over en fremgang i boliginvesteringerne på 2,5 procent, en stigning i maskin- og transportmiddelinvesteringerne på 0,9 procent samt en vækst i investeringerne i øvrigt byggeri og anlæg på 0,2 procent. Investeringerne i software faldt 0,7 procent.

Mens investeringslysten altså er ved at vende tilbage, er forbrugerne derimod fortsat tilbageholdende.

Det private forbrug var samlet set uændret i andet kvartal. Købet af køretøjer trak op med en stigning på 4,5 procent, mens forbruget af øvrige varer var uændret, og forbruget af tjenester mv. faldt med 0,4 procent. Det offentlige forbrug steg med 0,7 procent i andet kvartal.

De nyeste tal for forbrugertiden viste for en uge siden en stigning til 5,9 i august fra 3,7 i juli. Sammenlagt med dagens vækst-tal forstærker det Danske Banks tro på, at det spirende opsving vil bide sig fast og på sigt også slå igennem på beskæftigelsen.»Den seneste række af positive nøgletal ført an af den store stigning i forbrugertilliden betyder, at vi venter, at økonomien i løbet af andet halvår vil fortsætte den positive udvikling, og at den økonomiske fremgang i løbet af 2014 vil nå en hastighed der er tilstrækkelig høj til, at der så småt vil komme rigtig gang i beskæftigelsen. Fremgangen vil dels blive udløst af voksende privatforbrug og øgede investeringer, men også fremgang i eksporten hjulpet på vej af bedring i den globale økonomi,« siger Jens Nærvig Pedersen.