Overkapacitet i chips

Chipsfakrikken i San Antonio i Texas bliver lukket og det samme gælder flere andre produktionssteder. I alt nedlægges

1600 arbejdspladser. Philips regner med at spare 200 mio. euro om året.

ECB antyder nyt rentefald

(FRANKFURT) Den

europæiske centralbank ECBs månedsrapport siger, at eurozonens økonomi er tydeligt mærket af spændingerne

fra Irakkrisen. Banken begrunder sin nylige rentenedskæring på en kvart procentpoint til 2,3 pct. med den meget svage

økonomiske udvikling og lader forstå, at en ny rentesænkning kan følge hurtigt, hvis det viser sig nødvendigt.

Rapporten siger videre, at regeringerne i eurolandene må styrke de strukturelle reformer både på arbejds-

og produktionsmarkedet, hvis der skal skabes et grundlag for økonomisk vækst.Lørdagsåbent til

kl. 20

(BERLIN) Forbundsdagen har vedtaget at forlænge butikkernes åbningstider på lørdage til kl. 20 mod

nu kl. 16. Detailhandelens brancheforbund HDE er ikke sikker på, om de længere åbningstider vil betyde en højere

omsætning. Fagforeningerne er utilfredse med de længere åbningstider og har flere gange arrangeret demonstrationer

imod dem.

Global vækst over 3 pct.(MADRID) Medmindre det kommer til en langvarig krig i Irak vil verdensøkonomien

vokse med over 3 pct., siger Horst Koehler, der er chef for Den Internationale Valutafond IMF. Han er på besøg i Spanien

og siger, at endnu er forbrugerne forsigtige og investorerne tilbageholdne, men alle kendsgerninger tyder på at den svage opgang

i den økonomiske udvikling vil udvikle sig stadigt hurtigere.

Livsforsikring(HAMBURG) Livsforsikringsselskaber har

det ikke godt i Tyskland og antallet af selskaber i den branche ventes at falde med 33 pct. til 60, siger formanden for AMD Generali,

Walter Thiessen, til "Die Welt". Tilbage bliver kun de velfunderede selskaber. AMD Generali koncernen har alle slags forsikringer

og sluttede 2002 med et tab før skat på 235 mio. euro mod et overskud på 362 mio. euro året før. Selskabet

måtte i fjor foretage afskrivninger på 2,5 mia. euro på banktab. I år ventes påny sorte tal på bundlinjen.Turbulente

børser

(LONDON/CAIRO) Den forgangne børsuge sluttede på de europæiske børser med et fyrværkeri

af opgange, der slettede de foregående dages tab. Mange gode aktier var nået så langt ned i kurs, at der blev grebet

til. I Mellemøsten faldt aktierne generelt på børserne i Ægypten, Iran og Saudiarabien. Aktiemarkederne

var stærkt præget af frygten for en umiddelbart forestående krig. I Mellemøsten klarede kun børserne

i Bahrein og Kuwait sig og viste opgange.

Fiat har solgt Fidis(MILANO) Fiat-koncernen har frasolgt aktiemajoriteten på

51 pct i bilfinansieringsselskabet Fidis Italia til fire kreditorbanker for 370 mio. euro. Fidis finansierede 30 pct. af Fiats bilsalg

i fjor.