Overflødig momsafstemning

Fra og med næste år skal alle private virksomheder udarbejde en momsafstemning, som skal være tilgængelig

for ligningsmyndighederne, selvom ligningsmyndighederne ligeså godt selv kunne foretage afstemningen. Det er at pålægge

virksomhederne unødige byrder, mener Dansk Industri og revisorerne.


Siden 1. januar 2000 har aktie- og anpartsselskaber

skullet udarbejdet en momsafstemning, der sikrer, at der er overensstemmelse mellem moms- og skatteregnskab.


Fra og med regnskabsåret,

der starter 1. januar 2003, udvides kravet, der står at læse i den såkaldte minimumskravsbekendtgørelse for

regnskaber, til også at omfatte alle andre private virksomheder.


Told & Skat lægger ikke skjul på, at kravet

er indført for at undgå, at ligningsmyndighederne udfører dobbeltarbejde i forhold til revisorerne. Eksterne revisorer

udarbejder nemlig i forvejen en momsafstemning. Det er god revisorskik, fordi det fungerer som en kontrol for fejl i regnskabet.


Da

aktie- og anpartsselskaber har revisionspligt betyder det i realiteten, at alle får udarbejdet en momsafstemning. Det samme

gælder en stor del af de private virksomheder, som ikke er aktie- eller anpartsselskaber, men alligevel bruger et revisionsfirma

til at lave regnskabet. Told & Skat har imidlertid hidtil ikke kunnet få fingre i revisorernes afstemninger, fordi der er

tale om revisorernes egne interne papirer.


- Det er jo tosset, at vi skal udføre det samme arbejde som revisoren. Tidligere

skulle vi nemlig selv ind og lave en afstemning mellem momsregnskabet og årsregnskabet for at sikre os, at de oplysninger, virksomhederne

opgav i skatteregnskabet, er korrekte, siger funktionschef i Told & Skat, Eva Jochumsen.Unødigt besvær

Både

Dansk Industri og Foreningen Registrerede Revisorer mener imidlertid, at der er tale om et overflødigt krav, som gør

livet unødvendig besværligt - først og fremmest for de private virksomheder, hvor revisor eller virksomheden selv

ikke tidligere har lavet momsafstemning.


- Det er muligt, at man kan fange nogle momssvindlere på den måde, men dem,

der vil snyde, bliver ved med at snyde. Og spørgsmålet er, hvorfor virksomhederne skal have besværet med at udføre

en opgave, som hører under ligningsmyndighederne. Told & Skat ligger jo i forvejen inde med de nødvendige oplysninger

til at udføre ligningen, siger Torben Bille fra FRR.


Dansk Industri mener, at men helt omkostningsfrit kan afskaffe kravet

om momsafstemning.


- Det er en kontrolforanstaltning, som er særdeles administrativt krævende, og resultatet står

ikke mål med indsatsen, fastslår skattechef hos DI, Tine Roed.


Told & Skat har ikke tidligere analyseret, hvad

konsekvensen af kravet er - hverken for virksomheder eller ligningsmyndighederne - men har nu besluttet at undersøge, om skattemyndighedernes

interesse i momsafstemning står mål med virksomhedernes administrative omkostninger. Det skal ske i samarbejde med organisationerne.