Osama Bin Laden rokkede ikke ved det danske kursusmarked

Terroristen Osama Bin Laden har haft succes med at knække mange. Men ikke danske virksomheders lyst til at sende de ansatte

på kurser og efteruddannelse. Den afmatning, der har været i november og december


tillægges i hvert fald ikke

direkte tilintetgørelsen af World Trade-tårnene.


Det fastslår PKV, Brancheforeningen af Private Kursusvirksomheder

under Handelskammeret.


- Jeg har stukket en finger i jorden, og vores største kursusvirksomheder kan ikke direkte påvise

en sammenhæng mellem efterspørgslen på kurser og terroren i september. Der har godt nok været en afmatning

i november og december. Men det skyldes, at virksomhederne har haft så travlt, så de har udskudt det til januar, fortæller

sekretariatschef Anne Marie Kold Jensen fra PKV.


Hun vurderer, at terroren ikke har haft indflydelse på kursusmarkedet, fordi

kurser og efteruddannelse altid er planlagt i lang tid i forvejen.


Formand for PKV Thomas R.B. Petersen bekræfter den teori.

Han er fra IT-branchen og her faldt 11. september sammen med travlhed.


- Jeg kan ikke uden at blinke sige, at der ikke er uddannelsesprojekter, der

er aflyst - men arrangementerne har jo typisk været planlagt inden den 1. september. Men vi kan jo ikke sige om der er projekter,

der er gået vores næse forbi. Kun at aktiviteten på kursusmarkedet ikke er dalet yderligere. IT-branchen er jo inde

i en krise i forvejen - og det er svært at sige om det er forværret eller ej, siger han.


Softwareforhandlerfirmaet

Ravenholm Computing A/S har heller ikke mærket nogen tilbagegang. Salgschef Poul Erik Jørgensen mener, at de lever i

en dejlig branche.


- Producenterne leverer hele tiden nye varer, der er sværere at håndtere end de tidligere udgaver.

Derfor bliver virksomhederne nødt til hele tiden at uddanne deres ansatte, for det er ikke kun IT-afdelingen, der skal vide,

hvad de piller ved, siger Poul Erik Jørgensen, der mener, at brugerkurserne måske har haft en afmatning.


- Men i

de små virksomheder skal både medarbejdere og ledere være kanondygtige. For der skal ikke laves mange fejl før

tingene går galt i de små virksomheder, siger Poul Erik Jørgensen, der er næstformand i PKV.

De to trends

Institut

for Konjunkturanalyse, IFKA laver hvert år en undersøgelse af uddannelsesmarkedet. Men dataindsamlingen er først

lige afsluttet - og analysen ligger først klar 20. marts.


- Der er så mange faktorer, der spiller ind på kursusmarkedet.

Nedturen i IT-sektoren, regeringsskiftet, finanslovsforhandlingerne og overenskomsterne - så det er utroligt svært at

isolere én af faktorerne, siger direktør Conny Bauer, der mener, at der er to trends i perioder, hvor virksomhederne

er i krise. Trends, der går i hver sin retning.


- Virksomhederne kan reagere på to måder i krisesituationer

- som f.eks 11. september. Enten ved, at markedsføring og efteruddannelse daler, fordi det er konjunkturfølsomt. Eller

den modsatte tendens, hvor virksomhederne er nødt til at skære ned i medarbejderstaben. Her skal de sørge for,

at dem, der bliver tilbage får øgede kompetencer, siger Conny Bauer.