Ordrer på flere missiler

Raytheon Corp., der leverer missilerne, har fået besked om at straks at sætte produktionen i gang af næste generations

krydsermissiler. Flåden bestiller godt 1300 nye missiler for 2 mia. dollars. Hidtil har de amerikanske styrker brugt 700 Tomahawks

pr. uge i Irak.

USA forsynet med olie

(WASHINGTON) I USA er der ingen tegn på oliemangel, tværtimod. Energiministeriet

oplyser, at der er ankommet meget store leveringer af USA i den seneste uge. De statslige olielagre er nu oppe på 280,7 mio. tønder

råolie. USAs daglige olieimport ligger i snit over de 10 mio. tpd. Det meste af olien er kommet fra Saudiarabien, der har øget

produktionen mærkbart efter bortfaldet af leveringer fra Irak.

British Airways(LONDON) British Airways, der er Europas

største flyselskab, siger, at finansåret 2003/04 næppe ende med den forventede omsætning. I forhold til i

fjor er passagertallet faldet med 11,4 pct. som en følge af krigen og den asiatiske lungeepidemi. British Airways er derfor

tvunget til at skære ned på kapaciteten med 4 pct.

Børser løftet af optimisme(NEW YORK) De amerikanske

og britiske styrker hurtige fremmarch har ført til en bølge af optimisme på de globale finansmarkeder. Dollaren

stiger fortsat og oliepriserne fortsætter med at falde. Nordsøolien er senest noteret til lidt over 25 dollars pr. tønde.

Overalt håbes der på en hurtig afslutning på krigen i Irak. Garvede børsfolk advarer dog og siger, at et par

dage med en negativ udvikling i Irak meget let kan få de globale børsopgange til at gå i bakgear.Boeing

med nyt sparefly

(SEATTLE) Boeing flyfabrikkerne er i gang med planerne om produktion af et særdeles økonomisk passagerfly,

der har fået betegnelsen "7E7". Det kommer til at bruge 20 pct. mindre brændstof end de nuværende 747

fly. Boeing siger, at der har vist sig en meget stor interesse for den nye flytype, der træder i stedet for overlyds gigantflyet

Sonic Cruiser. Dette fly skulle have været på markedet i 2008, men er helt opgivet. En markedsundersøgelse har

vist, at der vil være et behov for ca. 2500 af det nye 7E7-rutefly, der får plads til 250 passagerer.Lloyd''s

igen i sorte tal

(LONDON) Det 300 år gamle britiske forsikringsselskab Lloyds of London er atter vendt tilbage til sorte tal

på bundlinjen efter det katastrofale år 2001, der endte med et tab på 3,1 mia. pund. Terrorangrebene i USA den 11. september

kom til at koste Lloyd''s garanter 1,98 mia. pund. Året 2002 sluttede med et overskud på på 834 mio. pund.Shell

fyrer i Europa

(AMSTERDAM) Shell nedlægger yderligere 400 arbejdspladser i Europa og dermed forsvinder i alt 1300 jobs i Europa

i Shells nye afdeling EP Europe, der står for forskning og produktion. Det vil give en årlig besparelse på henved

800 mio. dollars. Afdelingen beskæftiger i dag 5450 i Europa.

ICA opgiver nethandel(STOCKHOLM) Den svenska dagligvarekoncern

ICA opgiver sin virksomhed med handel gennem Internet. Denne afdeling, ICA Direkt, modtog ordrerne fra kunderne gennem Internet og

varerne blev derefter leveret direkte ud til kunderne i Stockholm og Uppsala. Trods en stor indsats viste det sig, at interessen var

for lille til at det kunne svare sig.

Færre jobs i Norge(OSLO) Arbejdsløsheden stiger i Norge. I fjor steg

den med 29 pct. I år er det samlede tal på arbejdsledige med udgangen af marts oppe på 91.400 efter en stigning

på 2700 på en måned. Afskedigelserne har især fundet sted i industrien.