Orden i eget hus skal præmieres

Den offentlige fødevarekontrol kan reduceres hos landets omkring 1.500 engros- og produktionsvirksomheder inden for fødevareområdet.

Det er resultatet af et pilotprojekt, som fødevarebranchen har gennemført sammen med fødevaremyndighederne. Og

projektet fører nu til, at Fødevaredirektoratet vil lempe kontrollen hos de virksomheder, som har "orden i eget

hus" og i stedet koncentrere kontrollen på de virksomheder, hvor der er problemer med fødevaresikkerheden.

Én

kontrol om året

- Vores mål er, at virksomhederne i fødevarebranchen fremover kun skal have ét kontrolbesøg

om året, sagde således kontorchef Birgitte Povlsen fra Fødevaredirektoratets kontor for egenkontrol, import og

eksport tirsdag på en konference i Odense for Fødevareindustrien, som er Dansk Industris fødevareenhed med omkring

250 fødevarevirksomheder som medlemmer.Ordningen er et resultat af pilotprojektet, som blev udført inden for mejerier,

slagterier og fødevareindustrien. Fødevareindustriens projekt foregik i Vejle Amt med Gumlink, A/S, Rahbekfisk A/S og

Cerealia Unibake A/S som deltagere. Alle disse tre virksomheder er såkaldt tredjeparts certificerede, det vil sige, at de udover

den offentlige kontrol også har deres egen kontrol, der typisk udføres af certificeringsselskaber som Norsk Veritas ud

fra nogle fastsatte internationale standarder. Det var ud fra filosofien om, at der reelt foregår to parallelle kontrolsystemer,

og at dermed blev spildt ressourcer, at pilotprojektet blev startet for, at man kunne finde ud af, i hvor høj grad den offentlige

kontrol kan anvendes virksomhedernes egne kontrolresultater.

Glædelig overrasketGitte Hestehave fra Fødevareindustrien

havde inden projektet håbet, at de mange fødevarevirksomheder, som har tredje- partsdokumentation, kunne slippe for at

have så mange offentlige kontrolbesøg. De tre deltagende virksomheder har haft henholdsvis otte, seks og seks besøg

af fødevarefontrollen om året.- Så det er da uhyre glædeligt, at endnu flere fødevarevirksomheder

kan slippe for så mange kontrolbesøg, sagde Gitte Hestehave på konferencen.- Så kan myndighederne

i stedet koncentrere deres kræfter om de virksomheder, hvor der er problemer med at få reglerne overholdt, og alt i alt

er en sådan ændring til gavn for samfundsøkonomien, siger hun.Kontorchef Birgitte Povlsen gjorde det klart,

at der vil komme nogle skrappe betingelser for at kunne smykke sin virksomhed med titlen "orden i eget hus", som bliver

den officielle betegnelse for den fremtidige ordning.

EngelskkurserDet er betingelser, som mange fødevarevirksomheder

overholder de fleste af i dag, og om kort tid vil Fødevaredirektoratet udsende et forslag til bekendtgørelse, hvor reglerne

er konkretiserede.- Det er ikke nok, at fødevarevirksomhederne både gerne vil og kan holde "orden i eget hus",

sagde Birgitte Povlsen.- De skal også kunne dokumentere, at de gør det. På konferencen kom det frem, at

ikke alle fødekontrollens kontrollanter er begejstrede for ideen med at bruge virksomhedernes eget materiale i den løbende

fødevarekontrol, men det blev flere gange nævnt, at modviljen i høj grad skyldes, at det interne kontrolmateriale

er på engelsk, fordi det mest brugte kontrolsystem er engelsk. Det fik Birgitte Povlsen til - med et lille smil - at sige, at

hun må overveje at give sine inspektører engelskkurser.