Optimisme på retur

De danske virksomheder er kommet i et mellemfornøjet humør. Troen på at ordrebøgerne vokser i den kommende

tid er ikke stor og mange forventer en faldende omsætning og lavere priser.


Det viser den seneste opgørelse fra

Danmarks Statistik med al tydelighed. Heri kan man læse, at industriens konjunktur indikator faldt til minus 10 i december,

hvor den var på minus ni måneden før.


Det skyldes, at virksomhederne regner med, at der er udsigt til faldende produktion,

vigende priser og en mindre omsætning.


Det får de lidt mere dystre miner frem, og det er tilsyneladende over en bred

kam, at de negative forventninger slået igennem. Især de virksomheder, som producere varige forbrugsgoder har svært

ved at finde smilene frem. Samme tendens ses inden for byggeriet, hvor der dog synes at være en lille bedring undervejs. Mens

det ser bedst ser ud for servicesektoren, hvor troen på fremtiden er ved at indfinde sig igen. Servicesektorens konjunktur indikator

steg fra minus 20 i november til minus ni i december.


- Det ser dejligt ud, selv om tallene for servicesektroen skal tages med en

smule forbehold. Vores umiddelbare tolkning er, at der var en overreaktion efter 11. september, men bunden er nået og det ser

ud til at gå fremad, siger cheføkonom i Dansk Handel og Service, Jan Poulsen.


Han fremhæver, at det er advokater,

it-virksomheder og andre virksomheder inden for forretningsservice som ser mest optimistisk på fremtiden, mens pilen fortsat

peger nedad hos turisterhvervet og inden for transportsektoren. I Finansierings Institutet for Håndværk og Industri, FIH,

fremhæver adm. direktør Lars Johansen, at der fortsat er stor lyst til at investere blandt de danske virksomheder.


-

Mange er helt givet blevet skuffet over, at resultaterne sidste år ikke levede op til budgetterne, men de fleste virksomheder

har stadig et pænt overskud, og de kan ikke tillade sig at lade stå til, siger Lars Johansen.


- De vil fortsat skulle

investere i fornyelser af deres produktionsapparat og forbedringer af distributionskanalerne, siger Lars Johansen og påpeger, at

byggeaktiviteten langs landets motorveje er stor. Det er tydeligt udtryk for, at virksomhedernes tro på fremtiden ikke er forsvundet, fremhæver

Lars Johansen.


De seneste tal for arbejdsløsheden fra Danmarks Statistik , som netop er sendt på gaden, viser da

også en uændret og rekordlav ledighed i november. Kun fem pct. af arbejdsstyrken var uden job. Den opgørelse skal

dog tages med en gran salt, fremhæver flere økonomer. De fastholder, at ledigheden vil stige i de første måneder

af det nye år.


- En af forklaringerne på den lave arbejdsløsehed kan være stigningen i antallet af personer

i aktivering, men det må anses at være positivt at de ledige ressourcer i perioder med lavere aktivitet kan opkvalificeres, siger

cheføkonomi Handelsbanken, Bo Overvad.


Samtidig har amter, kommuner og ministerier ansat flere folk. Det offentlige har

således været med til at holde hånden under arbejdsmarkedet, og den faldende beskæftigelse inden for den private sektor

er ikke slået ud i lys lue, fremhæver økonom i Jyske Bank, Klaus Kaiser.