Optimisme i store engrosvirksomheder

De store danske engrosvirksomheder, som tilsammen omsætter for mere end 750 milliarder kroner, ventet øget salg i de kommende seks måneder. Optimismen er tilmed større end Sverige, Norge og Holland, viser ny undersøgelse.

Danmarks store engrosvirksomheder, der tilsammen beskæftiger 175.000 personer og omsætter for 750 milliarder kroner, er optimister når det gælder om at øge salget i den kommende tid. Optimismen er tilmed større end hos tilsvarende virksomheder i Sverige, Norge og Holland.

Det viser en temperaturmåling, som DI Handel har foretaget hos handelsvirksomheder som Sanistål, Lemvigh-Müller, Brdr. Dahl, Solar, BYGMA, STARK, Hørkram Schulz Food Service, BKI Foods, Lyreco, Abena og mange flere.

Det er engrosvirksomheder, der indgår i undersøgelsen. Det vil sige virksomheder, som udelukkende sælger varer eller serviceydelser til andre virksomheder.

De befinder sig inden for flere forskellige brancher og leverer blandt andet varer til industrien, byggeriet og detailhandlen.

Så der er tale om salg af både fødevarer, træ og byggematerialer, maskiner, kontorvarer og VVS, værktøj, stål og el-artikler.

I Danmark beskæftiger disse virksomheder hele ni pct. af den samlede private beskæftigelse. De omsætter for ca. 750 mia. kr., hvilket svarer til hele 22 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Mere end totredjedele af disse adspurgte handelsvirksomheder i Danmark og Sverige venter en stigende omsætning i de kommende seks måneder. Knap så positive er dog vores norske og hollandske naboer. Her er det henholdsvis en tredjedel og lidt over halvdelen, der forventer en stigende omsætning i andet halvår 2010.

Til gengæld har både de norske og svenske handelsvirksomheder større forventninger til beskæftigelsen over de næste seks måneder end i både Danmark og Holland, viser DI Handels analyse, som tager udgangspunkt i et rundspørge til 431 handelsvirksomheder i de fire lande.

Undersøgelsen tyder dermed på, at de danske handelsvirksomheder vil øge omsætningen - uden at ansætte flere medarbejdere. 

Siden finanskrisens udbrud har de danske handelsvirksomheder været nødsaget til at fyre medarbejdere i større omfang end i vores nabolande. De danske handelsvirksomheder har altså effektiviseret sig ud af krisen ved at skære ind til benet og kun fastholder virksomhedens kerneaktiviteter, fremgår det af undersøgelsen.

Denne forretningsstrategi synes at have bidt sig fast. Nu er der langt om længe kommet lys for enden af tunnelen, men de danske handelsvirksomheder tøver forsat med at udvide medarbejderstaben.

Frygten for et tilbageslag i afsætningen har ikke fortaget sig endnu, lyder konklusionen på undersøgelsen.