Opsving på vej – for de heldige

En pæn økonomisk fremgang er på vej herhjemme, men det er langtfra alle, der får glæde af de bedre tider. Festen vil især komme til at gælde for indbyggere i de store byer.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen er formand for De Økonomiske Råds formandskab. Han har været en del af formandskabet siden 2009. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Et økonomisk opsving er ved at bide sig fast herhjemme. Det fastslår de økonomiske vismænd i en ny analyse. Det lover økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) også på regeringens vegne.

Det er tilmed et ret solidt opsving, som vil skabe tusindsvis af nye job. Men det bliver de store byer og centrale dele af Danmark, som løber med stort set alle nye job og den større velstand, som er på vej.

Yderområder er derimod hægtet af. De vil slet ikke opleve den fremgang, som ses andre steder, fremhæver de økonomiske vismænd i en ny analyse. I yderområderne falder folketallet, mens stadigt flere boliger står tomme, og indkomsterne sakker bagud.

Den omfattende omfordeling af mange milliarder af kroner, som finder sted herhjemme fra rige til fattige kommuner, er tilmed med til at forværre problemet, fordi den låser mange fast i dårlige job med lave lønninger ude på landet, fremhæver vismændene.

Forskningschef Henrik Christoffersen fra den liberale tænketank CEPOS har gennem mange år beskæftiget sig med kommunal udligning, og han siger lige ud, at »man ikke kan fremme økonomisk udvikling med kommunal udligning.«

Struer Kommune i Vestjylland er særlig hårdt ramt. Her er indbyggertallet faldet med 1.000 personer til 21.500 indbyggere. Borgmester Jakob Andersen (V) siger, at den politik, der føres i øjeblikket, trækker værdier ud af området.

»Hvis man vil have Danmark i balance, er man nødt til at finde ud af, hvilke initiativer man skal sætte i gang,« siger Mads Jakobsen.

Han tror, hele spørgsmålet om yderområderne bliver en vigtig del af valgkampen.

»Vi skal være sikre på, at de unge er klar til at tage job ude omkring i landet. Det er nødvendigt, at de nyuddannede ser efter de ingeniørjob, som er her i Lemvig og Struer. Det skader væksten stort, hvis vi ikke kan tiltrække den arbejdskraft, der er brug for,« siger Mads Jakobsen.

Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), betegner de unges fraflytning fra kommunen som den største udfordring.

Her burde regeringen sætte ind med en særbehandling af yderkommunerne. Det kunne ske ved at placere flere mellemlange uddannelser til de kommuner, siger han.

Kaare Dybvad er geograf og forfatter til bogen »Udkantsmyten«. Han mener, at udkantskommunerne har andre kvaliteter. De er eksempelvis bedre til at få unge i uddannelse. Men der føres også en politik, der giver en koncentration i storbyerne, vurderer han.

»I andre lande har man en helt anden tankegang end herhjemme. Tyskland tænker meget mere decentralt, og dér klarer de sig fint alligevel,« siger Kaare Dybvad.