Oppositionen revser regeringen for at tildele virksomheder ny skjult skattelettelse

Regeringens udspil til et nyt fradrag til virksomheder, som skal øge investeringerne og produktivitet herhjemme, kan i stedet ende med at øge investeringer i værdipapirer eller i maskiner i udenlandske datterselskaber.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det viser flere svar fra skatteministeren til Folketinget, skriver Finans.

Svarene viser, at selskaberne kan få fradraget på 4,5 pct., såfremt de bliver vedtaget, ved at investere i ’’udenlandske datterselskaber og faste driftssteder, der har valgt international sambeskatning i Danmark. ’’ Ligeledes kan de få fradrag, hvis de placerer pengene i værdipapirer ’’med et skattepligtigt afkast, fx obligationer.’’

»Det viser jo, at ordningen ikke blot har at gøre med investeringer i produktion. Det er bare en sænkning af selskabsskatten. Det ligger milevidt fra den måde, regeringen præsenterer det på,« siger skatteordfører Rune Lund fra Enhedslisten.

Også Socialdemokraterne er skeptiske:

»Fradrag for investeringer i værdipapirer hænger ikke sammen med formålet om investeringer i produktionsapparatet. Det kan ikke være meningen,« siger skatteordfører Jesper Petersen til Finans.

Fradraget kaldet Ace er det største enkeltstående væksttiltag i den økonomiske 2025-plan og vil ifølge regeringen øge velstanden med 12 mia. kr. ud af planens samlede vækstbidrag på omtrent 42 mia. kr. Det er dog under antagelse af, at investeringerne rent faktisk går til f.eks. ny teknologi, der fremmer produktiviteten.

Ifølge regeringen vil det nye fradrag ’’øge erhvervsinvesteringerne markant’’ i f.eks. robotter, som vil øge produktiviteten og dermed lønninger og velstand i hele samfundet.