Omlægning af bilafgifter virker - Nordea

Afgifer.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at afgiftsomlægning på biler, der trådte i kraft den 15. juni, har haft den ønskede effekt. Det vurderer chefanalytiker Anders Matzen Nordea.

Familierne købte 6 procent færre personbiler i april-juni end i de foregående tre måneder, opgjort i sæsonkorrigerede tal viser tallene.

- Der er ingen tvilv om, at bilsalget til husholdningerne længe har vist en faldende tendens og sammen med tallene, der viser et fald i detailhandelen bekræfter det vores forventning om, at det private forbrug vil vokse væsentligt langsommere i år end sidste år, vurderer chefanalytikeren.

Virksomhederne købte 9 procent færre personbiler i april-juni end i de foregående tre måneder, opgjort i sæsonkorrigerede tal.

I de seneste 12 måneder har familierne købt 92.400 personbiler og virksomhederne har købt 59.300 personbiler, opgjort i faktiske tal - tilsammen 3 pct. færre end i den foregående 12-månedersperiode.

Virksomhederne har købt 49.200 varebiler og 6.700 lastbiler og trækkere i de seneste 12 måneder, og det er hhv. 9 og 11 procent flere end i den foregående periode.

Salget af varebiler til privat godstransport var i juni nede på en 1/3 af niveauet før afgiftsomlægningen blev annoceret. Salget af varebiler til blandet erhvervsmæssig og privat godstransport lå på ca. halvdelen af niveauet før afgiftsomlægningen.

RB-Børsen