Om arbejdsmarkedsuddannelserne

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har eksisteret siden slutningen af 1950'erne, og er løbende blevet tilpasset for at kunne opfylde arbejdsmarkedets skiftende krav. AMU-konceptet bygger i dag på knap 150 fælles kompetencebeskrivelser som retter sig mod genkendelige jobområder på arbejdsmarkedet. Til hver kompetencebeskrivelse er der knyttet en bred vifte af AMU-uddannelser og udvalgte enkeltfag fra de erhvervsrettede grunduddannelser, som kan sammensættes fleksibelt, så de dækker virksomhedernes og medarbejdernes konkrete behov såvel på kort- som lidt længere sigt.

Der er principielt frit optag på AMU, og der er nu mulighed for, at medarbejderteams med forskellig uddannelsesbaggrund kan deltage sammen i uddannelse, eksempelvis når der indføres ny teknologi eller en ny organisering af arbejdet. Hovedmålgruppen er dog fortsat ufaglærte og faglærte.

Uddannelsesinstitutionerne fastsætter selv antallet af uddannelsespladser på arbejdsmarkedsuddannelserne, dog inden for de aktivitetsrammer der udmeldes af Undervisningsministeriet.