Oliemarkedet er mættet

Den vestlige verdens olieforbrug ligger stadig på et meget lavt niveau, efter den generelle økonomiske nedgang og oliereservelagrene

er ved at være at være fyldt. I USA er der for tiden oplagret lige ved 10 pct. mere olie end på samme tid i fjor.

Olieimportørerne har i øvrigt registreret, at intet tyder på faldende forsyninger fra OPEC trods de seneste nedskæringer

i dagsproduktionen.Bush opkvikker USAs økonomi

(WASHINGTON) Præsident Bush'' tale i Kongressen om Unionens

Tilstand var direkte møntet på at stimulere den amerikanske økonomi til at komme ud af recessionen og bringe én

million arbejdsløse borgere tilbage på det job, de har mistet under økonomiens nedtur. Bush sagde, at nu må

Kongressen vedtage lovforslaget til den økonomipakke, der ikke blot vil skabe job, men også give erhvervslivet skattelettelser,

der igen vil øge investeringer og dermed skaffe flere i arbejde. Bush fastholdt, at også ved at give borgerne skattelettelser

vil det kunne øge forbruget og være med til at sætte gang i det amerikanske erhvervsliv. Repræsentanternes Hus''

demokratiske leder Richard Gephardt lovede efter talen, at demokraterne vil samarbejde med præsidenten og hans parti om at medvirke

i kampen mod de udfordringer, USA er udsat for.ChevronTexaco har milliardtab(NEW YORK) USAs næststørste oliekoncern

ChevronTexaco har i oktober kvartals regnskab haft et tab på 2,52 mia. dollars efter en række ekstraordinære udgifter

og afskrivninger. Chevron overtog i fjor Texaco og alene fusionsudgifterne beløb sig til 1,2 mia. dollars. For et år

siden var der et nettoudbytte på i alt 2,04 mia. dollars. Fraset ekstraudgifterne faldt udbyttet til 498 mio. dollars mod 2,29

mia. dollars på samme tid for et år siden. I koncernberetningen hedder det, at hovedårsagen til det lavere udbytte

er, at oliepriserne er faldet 60 pct. under dem i år 2000.KLM og BA nærmere fusion(AMSTERDAM) En fusion mellem

KLM og British Airways er blevet mere mulig, efter at de amerikanske kartelmyndigheder umuliggjorde et tæt samarbejde mellem

BA og American Airlines ved at give AA en dominerende rolle i en alliance. KLMs formand Leo van Wijk er positivt indstillet på

tanken. KLM har haft et glimrende partnerskab med Northwest Airlines og ønsker at beholde det i de syv år, samarbejdsaftalen

endnu løber. Det er den aftale, der fik to tidligere aftaler mellem KLM og BA til at ende negativt. Nu har BA bedre muligheder

for at komme ind på det amerikanske marked gennem KLM og Northwest Airlines. KLM og BA samarbejder allerede på ruterne

til Mellemøsten.SAP overgår forventninger(FRANKFURT) Den største tyske softwarekoncern SAP AG overgår

alle forventninger. Kriseåret 2001 sluttede med en tilvækst i omsætningen på 17 pct. til 7,34 mia. euro og

i indeværende år regnes der med en vækst på 15 pct. Driftsudbyttet steg i fjor med 18 pct. til 1,47 mia. euro,

men nettoudbyttet gik 6 pct. tilbage til 581 mio. euro. Antallet af medarbejdere steg i 2001 med 18 pct. til nu 28.410 ansatte.

Pakistan

privatiserer

(LONDON) Pakistan privatiserer det statsejede olieselskab Pakistan State Oil. PSO skal fra næste måned sælges

til interesserede investorer og blive et helt uafhængigt selskab. PSO beskæftiger sig ikke med olieudvinding, men med

oplagring, distribution og salg af olieprodukter og har en markedsandel på 71 pct. i Pakistan. Salget i det seneste regnskabsår

beløb sig til 2,37 mia. USdollars.Indien sælger olieselskab(NEW DELHI) Den indiske regering vil i februar

udbyde kontrollerende aktieandele i Indian Petrochemicals Corp. Ltd., skriver "The India Times". Det største indiske

petrokemiske selskab Reliance Industries Ltd. far Reliancegruppen ventes at ville sikre sig minst 26 pct. af aktierne i IPCL for at

være med i ledelsen. Regeringen ejer ca. 60 pct. af aktierne i IPCL, der har kapacitet til at producere mere end 1 mio. tons

petrokemiske produkter om året. Selskabet er et af de 13 statsejede selskaber, det er hensigten at privatisere i år, hvilket

ventes at øge statskassen med ca. 2,5 mia. USdollars.RWE køber Transgas

(BERLIN) Tysklands næststørste

energikoncern RWE i Essen overtager for 4,1 mia. euro 97 pct. af aktierne i det privatiserede tjekkiske naturgasselskab Transgas og

erthverver dermed 4,4 millioner nye kunder. RWE skiller sig samtidig af med sin andel i den største tyske byggekoncern Hochtief,

der ikke passer ind koncernens samling om energivirksomhed. RWE har en aktiemajoritet i Hochtief på 62,28 pct.

Toshiba

og Fujitsu

(TOKYO) De to store japanske koncerner Toshiba Corp. og Fujitsu Ltd. har i deres tredje kvartal, der endte 31. december,

haft tab på grund af nedgangen i behovet for computere og halvledere i elektronikindustrien. Toshiba, der er verdens største

procent af laptops, sluttede med et nettotab på 84,0 mia. yen (5,3 mia. kr) mod et nettoudbytte på 11,1 mia. yen i samme

periode år 2000. Salget faldt 12,9 pct. til 1,21 trillioner yen.


Fujitsu havde et nettotab, der steg 53,8 pct. til 106

mia. yen, mens salget faldt 12,4 pct. til 1,06 mia. yen.Avispapir giver mindre udbytte(NEW YORK) USAs næststørste

avispapirfabrik Bowater Inc. har i oktober kvartal haft et 10 pcts fald i salget af avispapir, hvilket har medført et fald

i udbyttet på 68 pct. til 18,7 mio. dollars. Bowaters chef Arnold M. Nemirow siger, at situationen er den værste i årtier

og et resultat af nedgangen på dagbladenes annoncemarked. Bowater slutter året 2001 med et nettoudbytte på 73,2

mio. dollars ud af et salg på 2,45 mia. dollars. Året før solgtes avispapir for 2,5 mia. dollars.Havebrug(NEW

YORK) Verdens største producent af havebrugsredskaber, Scotts Co., sluttede det seneste kvartal med et tab på 46 mio.

dollars efter store udgifter til en omstrukturering af virksomheden. Sidste efterår havde Scotts en kraftig stigning i salget

begunstiget af et langt og varmt efterår. Kvartalssalget steg til 163 mio. dollars fra 146,6 mio. dollars på samme tid

året før. Scotts er en af de mange virksomheder, der har haft tab på leverancer til det fallerede Kmart.pct. uden job i Japan

(TOKYO) Japans industriproduktion er faldet kraftigt og arbejdsløsheden har sat rekord med 5,6 pct. i

december. For hele 2001 var gennemsnittet 5,0 pct., den højeste procent siden Anden Verdenskrig. Forbruget er også i bund

og det har som en ond cirkel ført til yderligere sløjfning af jobs. For tre år i træk har Japan haft et

godt stykke over 3 mio. arbejdsløse. Hvor det før især var kvinder, der gled ud af arbejdsmarkedet i Japan, er det

nu mænd. I IT-sektoren er produktionen gået 17,3 pct. ned.Black & Decker udliciterer

(NEW YORK) Værktøjsproducenten

Black & Decker Corp. havde i det seneste kvartal et nettotab på 13 mio. dollars mod et udbytte på 52,5 mio. dollars i

samme kvartal et år før. Black & Decker iværksatte en omstrukturering af virksomheden i oktober kvartal og

det medførte en ekstraordinær udgift på 100 mio. dollars. Selskabet, der er hjemmehørende i Towson, Maryland, overvejer

at flytte en del af produktionen fra USA og England til Mellemeuropa, Mexico og Kina.Rekord i Singapore(SINGAPORE) Singapore

nåede trods en stigende konkurrence fra Malaysia i fjor op på 961 mio. tons godsbehandling og det er en stigning på

6,5 pct. på et år, oplyser havnemyndighederne i en årsrapport. Containerskibe stod for 337,3 tons eller 35 pct.

af hele godsmængden. Tankskibsfarten tog sig af 31,7 pct. eller 304,3 mio. tons. Bulkcarriers lastede og lossede 166,4 mio.

tons. Det svarer til 17,3 pct. af havnens godsmængde i 2001. 146.265 fragtskibe anduvede Singapore i fjor, en opgang på

0,6 pct., hvilket antyder, at fragtskibene i dag rummer større godsmængder end før.