Officielt: Lukkeloven afskaffes

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen fremsætter lovforslag til trinvis ophævelse af lukkeloven.

Læs mere
Fold sammen
Der lægges op til liberalisering af lukkeloven i 2010 og reelt en ophævelse af lukketidsreglerne i 2012 undtagen på helligdage og enkelte andre særlige dage.

Altså en ændring fra lukke- til helligdagslov.

Det meddelte økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, der sigter mod at fremsætte et lovforslag om det hurtigt i det nye folketingsår.

Den markante ændring af loven er kommet i stand efter enighed mellem økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, Dansk Erhverv, De samvirkende Købmænd, Dansk Supermarked, Coop Danmark, Dansk Detail og Danmarks Sportshandlerforening.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er et resultat af et samarbejde mellem en bred gruppe af de væsentligste organisationer og virksomheder i detailhandlen. Lukkeloven har aldrig været en let lov at forhandle, da detailhandlens parter traditionelt har stået langt fra hinanden. Jeg vil gerne rose parterne for det oplæg, som de i fællesskab har lagt frem denne gang. Den trinvise liberalisering i oplægget passer godt ind i regeringens strategi for lukkeloven, siger økonomi- og erhvervsminister, Lene Espersen.

I første omgang liberaliseres de nuværende lukketidsregler således, at alle butikker fra den 1. juli 2010 kan holde åbent ca. 30 søndage om året mod ca. 20 søndage i dag. De 30 søndage er fordelt på den første og sidste søndag i hver måned, alle søndagene i december samt yderligere 4 søndage, som kan placeres frit i løbet af året.

Fra den 1. oktober 2012 ophæves alle lukketidsregler undtagen på helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag efter kl. 15.00, hvor butikkerne fortsat skal holde lukket.

Dagligvarebutikker med en mindre omsætning, og butikker, som sælger visse særlige varer, såsom planter o.l. foreslås dog fortsat at kunne holde åbent på helligdage, som det er tilfældet i dag.

- mja