Offentlige underskud rasler ned

Det vælter ind med penge i de offentlige kasser, viser nye tal. Derfor ser underskuddet på de offentlige finanser ud til at blive et godt stykke mindre, end regeringen har lagt op til.

Foto: ARND WIEGMANN. Der triller for tiden langt flere penge ned i den danske statskasse end ventet.
Læs mere
Fold sammen

Der triller for tiden langt flere penge ned i den danske statskasse end ventet. Derfor ser underskuddet på de offentlige finanser i hele 2013 ud til at blive markant lavere, end regeringen skønner.

Det samlede minus kan meget vel ende helt nede omkring 15 milliarder kroner, hvilket er under halvdelen af de 31 milliarder kroner, som regeringen har skønnet i sin seneste Økonomisk Redegørelse fra august.

I forhold til sidste år, hvor gabet mellem indtægter og udgifter var oppe på 77,5 milliarder kroner, er der tale om en nærmest dramatisk vending til det bedre.

Det er nye tal fra Danmarks Nationalbank, der peger i retning af et mindre underskud, og cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea bekræfter udviklingen.

»Meget tyder på, at de offentlige finanser udvikler sig bedre end ventet. Underskuddet kan godt komme ned omkring 15 milliarder kroner i år,« siger han.

Chefkonsulent Frederik I. Pedersen fra AE-rådet siger også, at der i år sandsynligvis kun kommer et underskud, der er halvt så stort, som regeringen har stillet i udsigt.

De aftagende underskud er af stor betydning for Danmark, fordi der i disse år er uhyre stor international fokus på netop de offentlige finanser.

Danmark lyser i forvejen op som et land med relativt små underskud og en lav offentlig gæld, hvilket er med til at give os lave renter og status som en sikker havn i usikre tider. Den gunstige udvikling på dette område er også med til at holde os inde i den klub af bare ti lande i verden, der har de absolut bedste karakterer hos de internationale finanshuse, der løbende kreditvurderer lande.

De bedre offentlige finanser skyldes især, at flere end ventet omlægger deres kapitalpensioner til en alderspension og betaler skatten nu frem for senere.

Regeringen har ventet en ekstra indtægt på dette område på 20 milliarder kroner både i år og til næste år, men det tal ser ud til at blive en del større.

»Men det forklarer ikke hele forbedringen af de offentlige finanser. Det ser også ud til, at der kommer lidt flere penge ind fra skatter og afgifter, fordi det begynder at gå bedre med økonomien,« siger Frederik I. Pedersen.

En kæmpe joker på dette område er dog den særlige pensionsskat på 15 procent, som skal betales af al positivt afkast på pensionsopsparing.

Den, har regeringen skønnet, vil give en indtægt på 36 milliarder kroner i år. Heraf kommer traditionelt hele 25 procent fra ATP. Men ATP har slet ikke afsat så meget til PAL-skatten i år, fordi de ligger inde med mange obligationer og kun relativt få aktier, som har givet meget markante afkast i år.

Til gengæld ventes andre pensionsselskaber at betale mere end ventet i PAL-skat, netop fordi alt tyder på, at 2013 bliver et nærmest forrygende godt aktieår. Der har været kurshop over 25 procent mange steder.

Danmarks Statistik har også netop revideret underskuddet for 2012 ned fra et tidligere skønnet minus på 77,5 milliarder kroner til nu 72 milliarder kroner – altså en forbedring på 5,5 milliarder kroner.

I det underskud indgår tilmed den ekstraordinære udbetaling fra statskassen på 28,5 milliarder kroner til alle de danskere, der sidste år trak sig ud af efterlønsordningen, og som derfor fik deres opsparing udbetalt.