Offentlige opgaver for gigantisk milliardbeløb bør sendes i udbud

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 milliarder kr. på offentlige serviceydelser, men kun omkring en fjerdedel blev sendt i udbud. Regeringens Produktivitetskommission anbefaler, at vi sender offentlige opgaver for enorme milliardbeløb i udbud.

Peter Birch Sørensen, formand for produktivitetskommissionen Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Den offentlige sektor går glip af potentielle milliardbesparelser, fordi de fleste offentlige opgaver ikke bliver udsat for konkurrence. Det er hovedbudskabet i en ny analyserapport fra Regeringens Produktivitetskommission, der anbefaler, at især langt flere såkaldt bløde serviceydelser - eksempelvis inden for sundhedsvæsenet - bliver sendt i udbud. 

Produktivitetskommission fastslår, at det offentlige i 2012 brugte omkring 290 milliarder kr. på serviceydelser uden at afprøve, om der findes bedre og billigere løsninger. Staten og kommunerne sendte blot offentlige serviceydelser for omkring 95 milliarder kr. i udbud. Det er ikke alle opgaver, der er egnede til at sende i udbud, men de fleste offentlige serviceydelser kan produceres i privat regi, konkluderer kommissionen.»Ved udbud er det ikke afgørende, om det er en privat eller en offentlig aktør, der får opgaven. Det afgørende er, at opgaven bliver udsat for konkurrence. Det er den, der får leverandørerne til at være effektive,« siger formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, i en pressemeddelelse.

Stort potentiale inden for ældreomsorg og børnepasning

Produktivitetskommissionen fastslår, at centrale myndighedsopgaver som politi, forsvar og domstole er decideret uegnede til at udlicitere til private. Men potentialet er stort inden for de bløde serviceydelser som eksempelvis børnepasning, sundhedsvæsen og ældreomsorg. Her har der generelt ikke været meget konkurrenceudsættelse, da det ofte er politisk følsomt at overdrage opgaveløsningen til private.

»Men der er ingen garanti for, at alt går godt, hvis bare opgaven udføres af det offentlige selv. Uanset hvem – offentlig eller privat – der producerer service, skal opgaven være klart beskrevet, og der skal føres løbende tilsyn med kvaliteten«, fortsætter Peter Birch Sørensen i pressemeddelelsen.

Han fastslår, at det offentlige naturligvis kan pege på, hvilke resultater man ønsker for borgerne, når centrale velfærdsopgaver sendes i udbud. Det er dog vigtigt ikke at stille detaljerede krav til, hvordan arbejdet skal udføres.

»På den måde kan man give plads til nytænkning i opgaveløsningen – som vi har set nogle interessante eksempler på inden for de bløde serviceområder i de seneste år,« siger Peter Birch Sørensen.

Besparelser for milliarder

Produktivitetskommissionen understreger, at mere konkurrence om offentlige indkøb vil få højproduktive virksomheder til at vokse på bekostning af virksomheder med lavere produktivitet. Partnerskaber mellem offentlige myndigheder og private virksomheder vil samtidig øge innovationen, og det kan skabe nye afsætningsmuligheder for de private selskaber.

Den nye delrapport om offentlig-privat samarbejde kommer ikke med en præcis vurdering af, hvor stor en andel af de offentlige ydelser der med fordel kan konkurrenceudsættes. Den fastslår dog, at størstedelen af opgaverne kan sendes i udbud, og kommissionen vurderer, at der er mulighed for at spare betydelige milliardbeløb.

Produktivitetskommissionen blev nedsat af regeringen i foråret 2012 og har siden fremlagt en række delrapporter. Kommissionens slutrapport ventes i marts i år.