Offentlige og private går sammen om portal

Offentlige myndigheder går nu sammen med det private erhvervsliv om at lave en samlet erhvervsportal, hvor virksomhederne kan

klare indberetninger og indbetalinger til både det offentlige og det private.


Økonomi- og erhvervsminister Bendt

Bendtsen (K) overrakte torsdag førstepræmien i en projektkonkurrence om at udvikle en portal, der skal lette kommunikaitionen

mellem det offentlige og det private erhvervsliv.


Konsortiet Solva, som består af LEC A/S i Risskov, KPMG, TDC og Danske Bank,

løb med førsteprisen på 225.000 kr. og indleder nu kontraktforhandlinger med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.


-

Man kan bedst betegne vores projekt som en public service-kanal på internet rettet mod erhvervslivet, som vil kunne varetage

stort set al kontakt med det offentlige på et sted. Samtidig vil vi tilbyde en række ekstra servicer fra private udbydere,

som skal koste penge, forklarer divisionsdirektør Johannes Mortensen fra LEC, der er en del af Maersk Data Gruppe.


Blandt

de private serviceudbydere nævner han banker, forsikringsselskaber og nyhedsformidlere.

Positiv modtagelse

Både Håndværksrådet,

der oprindeligt lancerede idéen om en fælles indberetningsportal, og Dansk Industri er yderst tilfredse med vinderprojektet.


-

Det ser lovende ud. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes situation, og samtidig begrænser det sig ikke kun til at

være indberetninger til det offentlige, siger Søren Nicolaisen, cheføkonom i Håndværksrådet.


-

Hele projektet vil kunne danne skole for samarbejdet mellem det offentlige og private, mener MMV-chef hos Dansk Industri, Lone Saaby.


Begge

organisationer er positive over for planer om, at virksomhederne skal betale for visse servicer på portalen, så længe

det udelukkende drejer sig om servicer fra private udbydere.


Til gengæld lurer frygten for, at lettelserne ved at indberette elektronisk

til det offentlige skal blive spist op af øgede krav om indberetning.


- Det er vigtigt, at man finder rimelige grænser

for mængden af indberetninger og søger for at mindske kravene generelt, fastslår Søren Nicolaisen.


Økonomi-

og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) afviser blankt enhver bekymring.


- Den ny regeringen har forpligtet sig til at nedbringe

de administrative byrder og i vores konkurrenceevnepakke, som vi fremlægger i næste uge, vil der indgå klare lettelser

i byrderne, siger Bendt Bendtsen.


Portalprojektet, der sigter mod at etablere en samlet internetportal, hvor erhvervslivet kan

indberette alle oplysninger og foretage alle indbetalinger til det offentlige, og samtidig hente oplysninger, blev søsat af

den tidligere regering som et samarbejde mellem en række ministerier. Efter omlægningen af ministerierne deltager Økonomi-

og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Første del af portalen ventes at gå i luften inden udgangen af året.


Udover Solva-konsortiet modtog også

en korsortium bestående af Accenture og PostDanmark, samt et konsortium ledet af IBM sammen med bl.a. Kraks Forlag præmier.

De to konsortier er også indbudt til forhandlinger med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.