Offentlig-private partnerskaber skal sikre efteruddannelse

Opgavedeling. Skal det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem klare det kommende boom i efterspørgslen efter efteruddannelse, kræver det hjælp fra private virksomheder. Partnerskaber er løsningen, mener erhvervsskolerne.

Erhvervsskolerne, som AMU-uddannelserne i dag hører under, er parate til at løfte opgaven med at få sat skub i efteruddannelse af især faglærte og ufaglærte. Men det er en stor opgave, og skal den lykkes at få endnu flere gennem AMU-systemet, kræver det samarbejde med private partnere især om administrationen af uddannelserne, mener sekretariatschef i Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, Jørn Ibsen.

- Mange af de nye opgaver, vi kommer til at varetages, kan ikke løses, hvis ikke vi samarbejder med private leverandører. På den administrative side har vi brug for at få tilført kompetencer udefra inden for it, logistik og ledelse. Her vil partnerskabsmodeller være at foretrække, fordi det sikrer, at vi får nye kompetencer ind på skolerne. Det gør klassisk udlicitering ikke, siger Jørn Ibsen.

Guld for private udbydereTil gengæld tvivler han på, at private kursusvirksomheder bliver de store vindere, når milliarderne fra de nye arbejdsgiverfinansierede uddannelsesfonde begynder at rulle. Det vil højst blive på særlige områder, som kræver stor specialviden, som for eksempel software og meget specialiserede maskiner.

- Generelt tror jeg ikke, at de private kursusudbydere kommer til at spille en særlig stor rolle. Det er jo et spørgsmål om, at man skal kunne sikre sig et ordentligt kvalitetsniveau i undervisningen. Men man skal aldrig sige aldrig, når der er guld at danse om, siger Jørn Ibsen.

Hos fagforbundet CO-industri, som sammen med Dansk Industri var først med at etablere en ny, arbejdsgiverbetalt uddannelsesfonde - Industriens Kompetenceudviklingsfond - vil souschef Henrik Kjærgaard dog ikke afvise, at private undervisningsvirksomheder også vil kunne tilbyde relevant efteruddannelse.

- Når overenskomsterne er vedtaget og bestyrelserne for den nye fond er på plads, bliver det bestyrelsens opgave at diskutere, hvor man får den efteruddannelse, der er brug for. Men min vurdering er, at noget vil blive i det offentlige system, mens andet vil i privat regi. Det handler om, hvor vi kan finde den vare, vi har brug for, til den rigtige pris, siger Henrik Kjærgaard.

Kvalitet er afgørendeSkal det offentlige kunne levere varen, kræver det at systemet opper sig, blandt andet ved at få styr på økonomien i AMU-uddannelserne. Og skal den private uddannelsessektor levere varen, kræver det, at der kommer mere styr på kvaliteten.

- På de offentlige arbejdsmarkedsuddannelser kender vi nogenlunde kvaliteten på den undervisning, der udbydes. Det er noget mere varieret, hvad de private kursusvirksomheder leverer, siger Henrik Kjærgaard, der også regner med, at uddannelsesfondene kommer til at bruge en del af deres midler på informationskampagner, som skal lokke især de faglærte og ufaglærte tilbage til skolebænken.